Argumenten tegen sprinklers | Unica

Argumenten tegen sprinklers

Argumenten tegen sprinklers

Ondanks de bewezen effectiviteit van sprinklers in het beperken van brandschade en voorkomen van slachtoffers, worden sprinklers bij slechts een klein deel van de gebouwde omgeving toegepast. Waarom willen gebouweigenaren sprinklers buiten de deur houden?

Een opsomming van de meest voorkomende argumenten tegen sprinklers:

  • Sprinklers zijn niet nodig, brand is altijd bij een ander.
    De kans dat een gebouw binnen afzienbare tijd door brand getroffen wordt is weliswaar klein, maar brand is nooit 100% te voorkomen en de gevolgen zijn vaak groot. De brandweerstatistieken geven inkijk in de harde realiteit: in 2016 vonden er in Nederland 150 miljoenenbranden plaats met een directe brandschade van meer dan €1 miljoen. De indirecte schade (imago-schade, klantverlies, faillissement, slachtoffers, gezondheidsproblemen, milieuverontreiniging) is hierin nog niet meegerekend.
  • Niet nodig, omdat de wetgeving sprinklers niet verplicht, branddetectie is voldoende.
    Voldoen aan de regelgeving uit het Bouwbesluit garandeert echter niet dat het gebouw brandveilig is. Bovendien: wanneer er brand ontstaat als er niemand aanwezig is om de beginnende brand te blussen (buiten kantooruren of in het weekend) kan de brand zich bij het ontbreken van een blusinstallatie ongehinderd ontwikkelen. Vanwege de defensieve benadering van de brandweer resulteert dit vaak in een afbrandscenario.
  • Te duur…. Waarom geld uitgeven aan iets dat je praktisch nooit nodig hebt….? Ook hier tonen de cijfers een ander beeld. Brandveiligheid levert geld op doordat faillissementen worden voorkomen en mensenlevens worden gered. Bovendien kunnen installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen (zoals een sprinklerinstallatie) dure bouwkundige maatregelen overbodig maken en kan de gebouweigenaar mogelijk korting krijgen op zijn verzekeringspremie.
  • Lekkage door corrosie in de leidingen zorgt voor een vroegtijdige afschrijving. Corrosie kan een bedreiging vormen voor de bedrijfszekerheid van een sprinklerinstallatie. Problemen door corrosie, zoals lekkages en blokkades, kunnen eenvoudig worden voorkomen door de installatie periodiek inwendig te laten onderzoeken. Bij signalen die op corrosievorming wijzen kan hierdoor vroegtijdig actie worden ondernomen zodat problemen worden voorkomen.
  • Waterschade door gewenste  of ongewenste activering ( per ongeluk of expres kapot stoten van de sprinkler).
We hebben toch de brandweer ? Ja dat is waar, maar de moderne brandweer wil uitsluitend een binnenaanval inzetten als het om het redden van mensenlevens gaat

Veel tegenstanders van sprinklers zien de waterschade na een blussing als een belangrijk argument tegen de inzet van sprinklers. Daar zit een kern van waarheid in, omdat een blussing inderdaad waterschade kan veroorzaken. Wanneer er echter voor wordt gekozen om geen automatische blussysteem aan te brengen, kan de brand zich ongehinderd ontwikkelen totdat de brandweer arriveert. De waterschade die door de brandweerinzet ontstaat is vele malen groter. Ter vergelijking: gemiddeld verbruikt een standaard sprinkler circa 100 liter/min, een brandweerspuit 600 liter/min.  

De kans op een ongewenste activering is in de praktijk bijzonder klein. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken kan een sprinkler bijvoorbeeld niet per ongeluk geactiveerd worden wanneer iemand in de buurt van de sprinklers rookt. Bovendien kunnen sprinklers ook als droog of pre-action systeem worden uitgevoerd. In tegenstelling tot een natte sprinklerinstallatie zijn de leidingen bij deze systemen niet continue met water gevuld. Mocht er per ongeluk een sprinkler kapot gestoten worden, dan komt er geen water uit het systeem. 

  • We hebben toch de brandweer ? Ja dat is waar, maar de moderne brandweer wil uitsluitend een binnenaanval inzetten als het om het redden van mensenlevens gaat, en terecht. Als iedereen het brandende pand verlaten heeft zal de brandweer de levens van de hulpverleners niet op het spel zetten om het gebouw en de inventaris te redden. De werkwijze van de brandweer sluit aan op de brandveiligheidsdoelen uit het bouwbesluit: het voorkomen van slachtoffers en het voorkomen van onbeheersbare branden. Primaire focus is het redden van mensen, indien mogelijk, en het voorkomen van overslag naar naastgelegen percelen. Het brandende pand laten ze meestal gecontroleerd afbranden.

Sommige  bezwaren laten zich eenvoudig van de hand wijzen, desondanks was deze opsomming   wel de aanleiding voor  Unica om nog eens diepgaander en kritischer naar de huidige stand van sprinkler-techniek te kijken en na te denken over een nieuw sprinkler-concept dat deze bezwaren te niet doet.