C-inspectie (nieuwe pagina | Unica

C-inspectie (nieuwe pagina

C-inspectie (nieuwe pagina

De C-inspectie van uw watertank houdt uw watervoorziening in optimale staat!

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht dat alle tanks die na 2008 geplaatst zijn, worden geïnspecteerd conform het TB67B. Iedere installatie heeft een maximale levensduur en is aan slijtage onderhevig, zo ook de stalen watertanks. Na verschillende incidenten in het verleden is de wetgeving rondom het onderhoud en de controle van deze waterreservoirs aangescherpt. Eén van de meest belangrijke inspecties is de C-inspectie. Deze inspectie vindt eens in de 10  jaar plaats waarbij de watertank volledig leeg moet, zodat er een grondige controle en groot onderhoud uitgevoerd kan worden. Vanwege de omvang van deze inspectie kan dit een grote impact hebben op de brandveiligheid en bedrijfsprocessen van uw organisatie. Unica Fire Safety ontzorgt organisaties bij het uitvoeren van de C-inspectie. Vanuit het specialisme Fire Pumps & Water Supply en de afdeling Meerjaarlijkse Verplichtingen is Unica Fire Safety in staat de werkzaamheden rondom de C-inspectie volledig in eigen beheer uit te voeren.