Aspiratiesysteem: branddetectie voor vroegtijdige signalering bij beginnende brand

Aspiratiesysteem: branddetectie voor vroegtijdige signalering bij beginnende brand

In sommige situaties is een rookmelder een ongeschikt middel voor rookdetectie, zoals in een zuivere werkomgeving. Dit komt door de verhoogde luchtsnelheid en overdruk. De rook stijgt hierdoor niet naar de rookmelders, waardoor een brand onmogelijk te detecteren is. Echter is vroegtijdige alarmering van groot belang in ruimten waar langzaam ontwikkelde branden moeilijk te detecteren zijn en snelle detectie vereist is, zoals koel- en vriesruimtes, datacenters en productieomgevingen. Een aspiratiesysteem detecteert actief op rookdelen en onderscheidt deze van de andere stofdelen, waardoor een beginnende brand onder controle blijft. In dit artikel leest u meer over de werking van het aspiratiesysteem en de verschillende voordelen in tegenstelling tot reguliere rookmelders. 

Rookdetectie bij een beginnende brand
Een brandmeldinstallatie detecteert, lokaliseert en signaleert een beginnende brand, zoals een reguliere rookmelder, handmelder, brandmeldpaneel of brandmeldcentrale. Op deze manier is er voldoende tijd voor ontruiming en kunnen interne en externe hulpdiensten een brand tijdig bestrijden. Echter zijn sommige ruimten in een bedrijfspand, door de verhoogde luchtsnelheid en overdruk moeilijk te detecteren, terwijl snelle detectie juist wel vereist is. Een aspiratiesysteem biedt in deze situatie(s) uitkomst. 

De werking
Een aspiratiesysteem of rookaanzuigsysteem maakt het mogelijk om in ruimten, zoals koel- en vriesruimtes, datacenters en productieomgevingen een brand in een vroegtijdig stadium te detecteren. Dit zodat de brand onder controle blijft. Het systeem bestaat uit een kast met een motor die de lucht in het leidingnet aanzuigt, een rookdetector en een set buizen die door een bedrijfslocatie lopen. Tijdens de smeulfase van een beginnende brand komen er kleine, onzichtbare rookdelen vrij. Het belangrijkste kenmerk van een aspiratiesysteem is dat de lucht uitvoerig wordt getest op de aanwezigheid van deze rookdelen. Het luchtmonster wordt aangezogen via het leidingnetwerk van de installatie en er vindt regelmatige luchtaanvoer plaats. De lucht wordt door een twee-fasen filter gebracht om o.a. stofdelen weg te nemen. In de detectiekamer van de aanzuigdetector wordt deze lucht op een nauwkeurige wijze getest. De aanzuigende werking van de detector zorgt voor een snelle en efficiënte rookdetectie. 

Toepassingsmogelijkheden aspiratiesysteem
De toepassingsmogelijkheden van een aspiratiesysteem verschillen door de mate van gevoeligheid, zoals normale gevoeligheid (ASD) en hoge gevoeligheid (HSSD). Een ASD-aspiratiesysteem, bestaande uit conventionele rookmelders en optische rookdetectie, detecteert een beginnende brand in situaties waarin reguliere rookdetectie moeilijk toepasbaar is. Dit wordt gedaan in bijvoorbeeld koel- en vriesruimtes. Een HSSD-aspiratiesysteem detecteert een beginnende brand in situaties waarin vroegtijdige alarmering van cruciaal belang is en ongewenste alarmering niet mag voorkomen. In tegenstelling tot conventionele rookmelders is het systeem ingericht op gevoelige alarmering, zodat brandschade wordt gereduceerd. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan in datacenters.

De verschillende voordelen
In vergelijking met een regulier brandmeldsysteem detecteert een aspiratiesysteem zeer nauwkeurig in ruimten waar rookmelders minder goed werken door bijvoorbeeld een krachtig ventilatiesysteem of door de hoogte van een gebouw. Naast de betrouwbaarheid is het systeem tevens geschikt voor hoge luchtsnelheden, zoals ruimten waar airconditioning aanwezig is en bij extreme temperatuursomstandigheden (warme/koude omgeving). Door de vroege en nauwkeurige manier van detecteren, blijft een (beginnende) brand onder controle, ongewenste brandmeldingen beperkt en wordt de vluchttijd verlengt. Hierdoor kan personeel, maar ook andere betrokkenen het bedrijfspand vroegtijdig verlaten. Ook als de detectie door esthetiek onzichtbaar moet zijn of onderhoud door de bereikbaarheid moeilijk toe te passen is, kan het systeem worden ingezet als rookdetectiesysteem. 

Aspiratiesysteem in de praktijk
Onlangs heeft Unica Fire Safety in samenwerking met de Hogenschool Amsterdam in het HVA Conradhuis meerdere aspiratiesystemen toegepast, zoals in o.a. de liftschachten. Hierdoor beschikt elke ruimten over een eigen brandcompartiment. Dit project is met name uniek door de hoogte van het atrium en de speciale manier waarop het systeem meeloopt met de sprinklerleiding, zonder dat het een obstructie vormt. Volgend jaar zullen onze medewerkers, wanneer alles is opgeleverd, hiervoor verschillende brandproeven uitvoeren.

Vragen?
Meer informatie over het aspiratiesysteem ontvangen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.