Belangrijke veranderingen in brandbeveiliging: verbod fluorhoudend blusschuim in 2025 | Unica

Belangrijke veranderingen in brandbeveiliging: verbod fluorhoudend blusschuim in 2025

Belangrijke veranderingen in brandbeveiliging: verbod fluorhoudend blusschuim in 2025

Brandbeveiliging is van groot belang, vooral wanneer grote hoeveelheden brandbare stoffen in het spel zijn. Graag willen we u op de hoogte stellen van een belangrijke verandering die vanaf 2025 van kracht gaat: het verbod op het gebruik van fluorhoudend blusschuim. Ontdek wat deze verandering betekent voor uw brandbeveiliging en hoe Unica Fire Safety kan helpen bij een transitie naar fluorvrij blusschuim.

Wat is fluorhoudend blusschuim en waarom wordt het verboden?

Een blusschuiminstallatie is een uitstekende vorm van brandbeveiliging wanneer water niet effectief is en er met grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen wordt gewerkt. Bij een calamiteit vult het schuim de ruimte en dooft de brand. Fluorhoudend blusschuim bevat alleen zo’n 6000 chemische verbindingen, oftewel PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen). Vanwege de milieu-impact en de niet-afbreekbaarheid van de bestanddelen heeft het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) besloten om het gebruik van fluorhoudend blusschuim in 2025 te verbieden.

Overgang fluorvrij blusschuim: wat moet u weten?

Fluorvrij blusschuim biedt een milieuvriendelijker alternatief. Het is beter biologisch afbreekbaar en wat minder schadelijk voor het milieu en de gezondheid. Echter biedt de overgang naar fluorvrij blusschuim een andere werkwijze. Zo dient apparatuur in (mobiele- en stationaire) blusinstallaties aangepast te worden, en is bij het afvoeren van het schuim tevens reiniging van de installatie en bijbehorende componenten nodig.

Echter zijn in Nederland de regels voor het afvoeren van PFAS-houdend afval sinds 2022 veranderd, waardoor slechts enkele afvalverwerkers dit nog mogen accepteren. Daarom is het belangrijk dat er een PFC-analyse beschikbaar is die laat zien in welke mate de afvalstroom vervuild is met PFAS-afval. Wanneer de waarden de vergunningsgrenzen overschrijden moet het afval tegen een speciaal tarief worden afgevoerd in speciale containers, wat kan zorgen voor tijdelijke opslag op locatie. Dit alles hangt samen met het aankomende verbod van fluorhoudend schuim. Hierdoor wordt geadviseerd om alternatieven te overwegen, en over te schakelen naar nieuw blusmiddel. Houdt hierbij rekening met de aanpassingstijd en de investering.

Voldoen aan de nieuwe normen

Het is van belang om zorgvuldig het juiste fluorvrije blusschuim voor uw installatie te kiezen om zo effectief te kunnen blussen. Dit is belangrijk omdat fluorvrij blusschuim een andere hechtingsdichtheid heeft, wat deze aanpassingen noodzakelijk maakt. Aangezien er nog geen universeel fluorvrij schuim beschikbaar is, is het raadzaam om bij locaties met grote hoeveelheden brandbare stoffen zorgvuldig over te stappen naar het juiste type. Ook bij twijfel of het systeem met blusschuim is uitgevoerd of mogelijk is vervuild wordt aangeraden het systeem hierop te laten testen. Het tijdig realiseren zorgt ervoor om voorbereid te zijn op de toekomst.  

Het belang van de overgang naar fluorvrij blusschuim

Fluorhoudende stoffen waren ooit de norm, maar de wereld verandert. Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid staan hierbij voorop. Bij Unica Fire Safety staan we klaar om u te ondersteunen tijdens deze transitie. Neem contact op via firesafety@unica.nl voor meer informatie of om uw situatie te bespreken.