K-line in de sprinklertechniek cruciale factor bij ontwerp en berekening

K-line in de sprinklertechniek cruciale factor bij ontwerp en berekening

De K-line in de sprinklertechniek is een cruciale factor bij het ontwerp en de berekening van de capaciteit van een sprinklerinstallatie. Het is een constante waarde die wordt gebruikt om de wateropbrengst van een sprinkler te meten: voor elke bar druk die wordt toegepast op de sprinkler, stroomt er een bepaalde hoeveelheid water door de installatie. Die hoeveelheid water wordt uitgedrukt in liters per minuut of GPM (gallons) per minuut en is afhankelijk van de K-line.

Wat is de K-line?

Een K-line is een constante waarde die wordt gebruikt in de sprinklertechniek om de wateropbrengst van een sprinkler te meten. De K-line is de optelsom van de K-factor van de buis en de K-factor van de sprinkler. De K-factor van de buis is afhankelijk van de lengte van de buis, de inwendige diameter en de inwendige weerstand. Voor elke bar druk die wordt toegepast op de sprinkler, stroomt er een bepaalde hoeveelheid water door de installatie, uitgedrukt in liters per minuut of GPM (gallons) per minuut. De K-line is een belangrijke factor bij het ontwerp en de berekening van de capaciteit van een sprinklerinstallatie. Door dit te bepalen, hebben adviseurs en installateur inzicht in hoeveel water er door de sprinkler stroomt bij een bepaalde waterdruk en kunnen ze de juiste sprinklerkoppen selecteren om de installatie op de juiste manier samen te stellen.

Classificatie K-line

Sprinklers worden onder andere geclassificeerd op basis van hun K-line. Door de classificatie kunnen verschillende sprinklers met elkaar worden vergeleken en kan de geschikte installatie worden ontworpen voor een specifieke ruimte of toepassing. De meeste standaard sprinklers hebben een K-line van 80 of 115. Dit betekent dat ze respectievelijk 80 liter water per minuut of 115 liter water per minuut leveren bij een druk van 1 bar. Ook zijn er sprinklers die meer water kunnen leveren, zoals voor de beveiliging van magazijnen en bedrijfshallen. Hiervoor wordt vaak een ESFR (early suppression fast response) sprinkler toegepast, welke werken bij hogere drukken en sproeidichtheden, waardoor ze water diep in de brandhaard kunnen laten doordringen. Dit resulteert in een veel grotere wateropbrengst, wat snellere brandbestrijding mogelijk maakt door een combinatie van een hoge aanspreeksnelheid. En de schade wordt tot het minimum beperkt. Daarom worden ESFR sprinklers vaak gebruikt in magazijnen en grote bedrijfshallen waar de brandrisico's hoger zijn en snel ingrijpen vereist is.

Methoden voor het bepalen van de K-line

Om de K-line te bepalen, is het van belang om de juiste hoeveelheid water te meten die door de buis en sprinkler stroomt bij een bepaalde druk. Hierbij moet er bijvoorbeeld minimaal 4 bar druk aanwezig zijn om een sproeipatroon te krijgen. Door de flow (de hoeveelheid water) te meten, bij de minimale druk, kan de K-factor worden berekend met behulp van de formule Q (flow) = K wortel P.

Sprinkler Intregrity Test (SIT)

Unica Fire Safety biedt de Sprinkler Integrity Test (SIT) aan als een methode om naast de aanspreektemperatuur ook de K-line van sprinklers te bepalen. De SIT is een innovatieve testmethode die is ontwikkeld om sprinklers op locatie te kunnen testen onder de omgevingscondities die daarvoor aanwezig zijn. Met behulp van de SIT kan men de hoeveelheid water meten die door de sprinkler stroomt bij een bepaalde druk. Zo kan de K-line worden bepaald. Door te SIT toe te passen is er na afloop een goed beeld of de sprinklerkoppen nog juist reageren, denk aan de aanspreektijd en temperatuur, en of er de juiste hoeveelheid water wordt afgegeven.

Inwendig leidingonderzoek

Een inherente methode aan de Sprinkler Integrity Test (SIT) is inwendige leidingonderzoek. Dit is een methode om de kwaliteit van de installatie in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals corrosievorming en vervuiling die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de sprinklers. Sprinklerkoppen in het hydraulisch ongunstig gebied worden aan dit onderzoek onderworpen en daar waar de installatie open is wordt d.m.v. een camera-inspectie het inwendige van de buis geïnspecteerd.

Heeft u vragen over onze innovatieve testmethodes of wilt u meer weten over de K-line in combinatie met uw installatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Vergelijking sprinklers K-line
De K-factor is afhankelijk van het type sprinkler