Maarten Kleijne benoemd tot algemeen directeur bij Gerco | Unica

Maarten Kleijne benoemd tot algemeen directeur bij Gerco

Maarten Kleijne benoemd tot algemeen directeur bij Gerco

Met ingang van 1 januari 2023 is Maarten Kleijne aangesteld als algemeen directeur van Gerco.

Maarten Kleijne

Momenteel vervult Maarten de functie van commercieel directeur. Hij zal het stokje van Hans Nijssen, huidig algemeen directeur van Gerco, overnemen.

Maarten heeft veel operationele ervaring in het domein van bouwkundige brandveiligheid. Hij is sinds 2012 bij Gerco actief, maar heeft al ruim 16 jaar ervaring in de brandveiligheidsbranche. De nieuwe directiefunctie waarin zijn ervaring en vakkennis samenkomen is een logische vervolgstap in zijn carrière.

Maarten licht zijn aanstelling toe: ‘’De vakkennis en ervaring die ik tot dusver op het gebied van bouwkundige brandveiligheid bij Gerco heb opgedaan kan ik blijven inzetten in deze directeursfunctie. Aankomende jaren gaan we de integratie met Unica versterken en wil ik graag leiding geven aan de groei van het aantal opdrachten, waarbij ook de gespecialiseerde kennis van zusterbedrijven van Unica kan worden ingezet. Ik ben blij dat ik daar de komende jaren samen met het team verdere invulling aan mag geven.’’

Hans Nijssen blijft nog een aantal maanden actief binnen Gerco en Unica Fire Safety. Hij zal zich bezighouden met de afronding van het project MBL fase III voor het Rijksvastgoedbedrijf en de implementatie van Navision Business Central bij verschillende bedrijven in het cluster.  

Over Gerco
Gerco is sinds 2021 onderdeel van Unica Fire Safety. Dit bedrijvencluster levert een totaalpakket aan installatietechnische- en bouwkundige brandveiligheidsoplossingen. Gerco verzorgt de bouwkundige brandveiligheid en maakt gebouwen brandwerend conform het Bouwbesluit. Daarnaast levert Gerco (digitale) beheerssystemen voor inspectie, beheer en onderhoud van de brandscheidingen in een gebouw. Door het installeren van brandwerende oplossingen en het toepassen van brandvertragende materialen in de gebouwconstructie, zoals o.a. brandwerende afdichtingen, brandkleppen, roosters, kozijnen en deuren en overige elementen in brandscheidingen wordt verdere uitbreiding van brand en verspreiding van rook voorkomen.