Modificaties: veranderingen in gebouwen en gebruik heeft consequenties voor brandveiligheid | Unica

Modificaties: veranderingen in gebouwen en gebruik heeft consequenties voor brandveiligheid

Modificaties: veranderingen in gebouwen en gebruik heeft consequenties voor brandveiligheid


Gebouwen zijn dynamisch. Niet alleen het gebruik kan veranderen. Een pand kan als gevolg van een renovatie of verbouwing geheel of gedeeltelijk een nieuwe indeling krijgen. Wat betekenen dit soort veranderingen voor het aanwezige brandveiligheidsconcept?

Veranderende situaties

Tijdens de levensduur van een pand kunnen diverse veranderingen optreden in zowel gebruik als inrichting. Dit omvat bijvoorbeeld uitbreidingen vanwege organisatorische groei, verbouwingen voor modernisering, en zelfs veranderingen in eigendom en bestemming. Leegstaande kantoren worden vaak omgevormd tot woningen, terwijl oude gebouwen zoals kerken en boerderijen een nieuwe functie krijgen. Dergelijke veranderingen kunnen invloed hebben op het brandveiligheidsconcept van een pand. Aanpassingen aan bestaande installaties of toevoegingen kunnen nodig zijn om een adequaat brandbeveiligingsniveau te behouden en goedkeuring van controlerende instanties te verzekeren. Bij wijziging van functie moet het gebouw voldoen aan de eisen voor die nieuwe functie, en bij verbouwingen kunnen de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn.

Consequenties voor de brandveiligheid
Wanneer het gebruik of de indeling van een gebouw wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de brandveiligheid. Het kan namelijk zo zijn dat de nieuwe situatie niet aansluit op het aanwezige brandveiligheidsconcept. In dat geval zijn aanpassingen of een uitbreiding van de brandveiligheidsvoorzieningen nodig om het niveau van brandveiligheid van vóór de verandering te behouden. Deze aanpassingen zijn overigens vaak ook noodzakelijk voor het behoud van de certificering. We schetsen 4 veelvoorkomende scenario’s en lichten toe wat daarbij de gevolgen voor de brandbeveiliging kunnen zijn.

1.    Verbouwing of renovatie
Wellicht de meest voorkomende verandering in het gebruik van gebouwen is een verbouwing of renovatie. De impact die een verbouwing of renovatie op de brandbeveiliging heeft kan variëren van zeer beperkt tot groot. Wanneer het een kleine verbouwing betreft zijn de benodigde aanpassing meestal niet zo ingrijpend. Vaak is dan voldoende om de bestaande installaties op enkele punten aan te passen. Denk aan het verplaatsen van enkele rookmelders, handbrandmelders en/of sirenes. Indien er een sprinkler- of watermistinstallatie aanwezig is kan het nodig zijn om één of enkele sprinklers of nozzles bij te plaatsen, zodat iedere ruimten voldoende gedekt blijft.

Als de verbouwing of renovatie grootschaliger en meer ingrijpend is, dan kunnen de consequenties voor de brandbeveiliging een stuk groter zijn. Een voorbeeld hiervan is een gebouw dat volledig gemoderniseerd wordt. Vanuit de wetgeving moeten alle gebouwen ten minste voldoen aan de veiligheidseisen van het niveau ‘bestaande bouw’ uit het Bouwbesluit. In artikel 1.12 van het Bouwbesluit is geregeld dat als gevolg van een verbouwing voor sommige aspecten de voorschriften voor nieuwbouw kunnen gelden. Hierdoor kunnen forse aanpassingen nodig zijn, zowel op bouwkundig gebied als voor de aanwezige installaties. Het is dus verstandig om u vooraf goed te laten informeren over de gevolgen van een voorgenomen verbouwing voor de gestelde wettelijke eisen.  

2.    Uitbreiding
Wanneer een bedrijf of organisatie groeit, kan de bedrijfsruimte te klein worden. Naast verhuizen is het soms ook mogelijk om de bedrijfsruimte uit te breiden, bijvoorbeeld met de bouw van een extra magazijn of een dakopbouw. Bij een uitbreiding is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de aanwezige brandbeveiliging voorzieningen ook worden uitgebreid naar de nieuwe bedrijfsruimte. Voor de brandmeldinstallatie betekent dit bijvoorbeeld het plaatsen van extra rookmelders en handbrandmelders. Vaak kunnen de extra componenten op de bestaande brandmeldcentrale worden aangesloten. Heeft de centrale te weinig capaciteit? Dan zal de centrale moeten worden uitgebreid of vervangen.

3.    Ander gebruik
Een ander scenario is dat een gebouw wel haar gebruiksfunctie behoudt, maar op een andere manier gebruikt wordt. Een veel voorkomend voorbeeld is bijvoorbeeld een loods of magazijn waar een nieuwe huurder in komt waardoor er andere soorten goederen opgeslagen worden. Als er eerst aardappelen werden opgeslagen, maar de opslag is veranderd naar autobanden of bouwmaterialen, dan kan dit gevolgen hebben voor de brandveiligheid. Indien de nieuwe opslag extra brandlast veroorzaakt kan het zo zijn dat de sprinklerinstallatie hier niet op berekend is en hierop aangepast moet worden. Bijvoorbeeld door een ander type sprinklers toe te passen of de watercapaciteit uit te breiden.

4.    Functiewijziging
Door leegstand en gebrek aan ruimte om te bouwen komt het ook steeds vaker voor dat gebouwen worden getransformeerd en een nieuwe functie krijgen. Bij functiewijziging geldt dat het bestaande gebouw mimimaal moet voldoen aan de eisen voor bestaande bouw voor de nieuwe gebruiksfunctie. Het is daarbij belangrijk om er rekening mee te houden dat de eisen voor verschillende gebruiksfunctie onderling behoorlijk kunnen verschillen. Wanneer een kantoorpand bijvoorbeeld wordt getransformeerd tot hotel of verzorgingshuis dan kan dit dus consequenties hebben voor de benodigde brandveiligheid voorzieningen. Zo kan het noodzakelijk zijn om een brandmeldinstallatie aan te brengen of de bewakingsomvang van het bestaande systeem uit te breiden.

Modificatie-afdeling Unica Fire Safety
Al met al zijn er dus verschillende aanleidingen waardoor er een aanpassing of uitbreiding van de brandbeveiliging nodig is. Als tip geven wij mee om u vooraf goed te laten informeren over de consequenties van uw plannen voor de brandveiligheid. Zowel voor de uitbreiding als modificatie van de bestaande brandveiligheidsinstallatie kunnen opdrachtgevers bij Unica Fire Safety terecht. Unica Fire Safety heeft een eigen modificatie afdeling in Geleen en Hoevelaken die modificatiewerkzaamheden op zich nemen. Het team heeft ervaring met uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van aanpassingen, uitbreiding en verduurzaming van installaties. Neem contact op via firesafety@unica.nl