Op afstand testen van de flow switches met de inzet van de Zonecheck | Unica

Op afstand testen van de flow switches met de inzet van de Zonecheck

Op afstand testen van de flow switches met de inzet van de Zonecheck

Bij Unica Fire Safety zijn we continu op zoek naar nieuwe innovaties om onze brandbeveiligingsoplossingen nog beter te maken. De Zonecheck is een duurzame innovatie op het gebied van sprinklertechniek, die Unica Fire Safety in samenwerking met Project Fire Products aanbiedt. Met deze innovatie kan de werking van stromingsschakelaars op afstand worden getest, zonder dat de installatie moet worden afgetapt. Op deze manier wordt er voldaan aan de beheer- en onderhoudsvoorschriften voor het testen van stromingsschakelaars (TB80) en wordt waterverspilling en overlast op de werkvloer beperkt. In dit artikel lichten we de toegevoegde waarde en de werking van dit duurzame testsysteem uit. 

Beheer- en onderhoudsvoorschriften stromingsschakelaars 

Conform het beheer- en onderhoudsschriften voor sprinklerinstallaties (TB80) moeten stromingsschakelaars (flow switches) van een sprinklerinstallatie (zie afbeelding 1) minimaal één keer per jaar worden getest. Deze periodieke test wordt uitgevoerd door water af te tappen. Hierdoor wordt er stroming gecreëerd wat het effect van een geactiveerde sprinkler nabootst. Deze manier van testen zorgt voor veel overlast voor bedrijfsprocessen, waterverspilling en het vergroot de kans op corrosievorming. De Zonecheck is een innovatie die het mogelijk maakt om de stromingsschakelaars op afstand en op een duurzame manier te testen.

Afbeelding 1: Stromingsschakelaar sprinklerinstallatie

De werking van de Zonecheck

De Zonecheck is een slimme flow switch module die de werking van de stromingsschakelaars (flow switches) van een sprinklersysteem controleert (zie afbeelding 2). Een stromingsschakelaar (afbeelding 1) is onderdeel van een sprinklerinstallatie en cruciaal om na het signaleren van een brand de benodigde vervolgacties in werking te zetten. De primaire functie is om waterstroming in sprinklerleidingen waar te nemen en een melding aan belanghebbenden af te geven van de geactiveerde sprinklerkop.

Het belangrijkste kenmerk van de Zoncheck is dat de periodieke testen op afstand vanuit de pompkamer kunnen worden uitgevoerd, terwijl de sprinklerinstallatie nodig volledig in werking is. Door het water, wat zich in het systeem bevindt, te circuleren wordt er stroming gecreëerd. Hierdoor wordt een geactiveerde sprinkler gesimuleerd en kan de werking van de stromingsschakelaars op een duurzame manier getest worden. 

Afbeelding 2: Zonecheck

De voordelen van de Zonecheck

Door de inzet van een sprinklerinstallatie in combinatie met de Zonecheck hoeft er geen water meer afgetapt en naderhand bijgevuld te worden. Daarmee worden water- en onderhoudskosten bespaard en corrosievorming voorkomen. Een ander voordeel is dat de stromingsschakelaars frequenter kunnen worden getest, waardoor men altijd op de hoogte is of de stromingsschakelaars naar toebehoren functioneren.  

Toepassingsmogelijkheden voor sprinklerinstallaties

De Zonecheck kan zowel in nieuwe sprinklerinstallaties als bestaande sprinklerinstallaties worden aangebracht.
Hiervoor biedt Unica Fire Safety meerdere varianten aan, namelijk de Retrofit en Manifold. 

Nieuwe sprinklerinstallaties 

Bij nieuwbouwprojecten wordt er doorgaans gekozen voor de Manifold. Deze toepassing is uitgerust met een stromingsschakelaar en een pomp met een omloopleiding (zie afbeelding 3). Voor een optimale werking wordt tijdens de engineering van de nieuwe sprinklerinstallatie de juiste positie voor de Zonecheck gekozen. 

Bestaande sprinklerinstallaties

Bij bestaande sprinklerinstallaties wordt de Retrofit geleverd en gemonteerd. Met deze toepassing worden de aanwezige stromingsschakelaars gehandhaafd. In tegenstelling tot de Manifold wordt de omloopleiding met een pomp aangebracht. Het voordeel is dat de bestaande flow switches niet vervangen hoeven te worden en dat de montage van deze innovatie efficiënter is.  

Op afstand bedienen van de Zonecheck

De Zonecheck is op twee verschillende manieren te bedienen, namelijk door middel van een bedieningspaneel of door een sleutelschakelaar. 
 

Aansturing Zonecheck door bedienpaneel

Een bedieningspaneel wordt vanuit de pompkamer of een ander centraal punt in het gebouw aangebracht. De primaire functie van het bedieningspaneel is het in- en uitschakelen van de stromingsschakelaars. Het bedieningspaneel wordt gekoppeld met de sprinklermeldcentrale (SMC), zodat alle noodzakelijke meldingen in gebouwen waar veel stromingsschakelaars zijn afgelezen kunnen worden. Denk hierbij aan hoge woontorens, kantoorgebouwen en ziekenhuizen.  

Aansturing Zonecheck door sleutelschakelaar

Een sleutelschakelaar wordt in de nabije omgeving van de Zonecheck, op de wand gemonteerd. De primaire functie van de sleutelschakelaar is het activeren van de Zonecheck door de sleutel in de schakelaar om te draaien. Hierdoor moet een persoon zich wel in de nabijheid van de Zonecheck begeven. 

Bovendien is het met deze toepassing mogelijk om één of meerdere flow switches modules op de centrale sleutelschakelaar aan te sluiten. Op deze manier kan een sleutelschakelaar meerdere Zonechecks activeren. Met name in gebouwen waar weinig stromingsschakelaars aanwezig zijn, zoals distributiecentra of winkels wordt dit toegepast. 

De innovaties van Unica Fire Safety

De Zonecheck is één van de toepassingsmogelijkheden van Unica Fire Safety om sprinklerinstallaties te verduurzamen. Naast de Zonecheck zijn er meerdere innovaties die het mogelijk maken om de stromingsschakelaars op afstand en op een duurzame manier te testen. 

Heb je vragen over de Zonecheck of een van onze ontwikkelde innovaties? Neem vrijblijvend contact met ons op.