Unica Fire Safety zet innovatieve producten en diensten in voor duurzamere installaties

Unica Fire Safety zet innovatieve producten en diensten in voor duurzamere installaties

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van Unica Fire Safety. Daarom zijn we continu op zoek naar innovatieve manieren om onze integrale brandveiligheidsoplossingen nog verder te verduurzamen. Door onder andere het digitaliseren van onze producten, het zelf ontwikkelen van nieuwe innovaties en de inzet van onze gerenommeerde merken, zorgen we voor zowel verduurzaming als gebruiksgemak bij de klant.

Brandbeveiliging heeft als hoofddoel om een bedrijfspand en medewerkers tegen brand te beschermen. Naast veiligheid voor mensen en panden, draagt een goede brandbeveiliging in beginsel ook bij aan de duurzaamheid van een gebouw. De brandveiligheidsoplossingen zorgen ervoor dat een beginnende brand tijdig wordt gesignaleerd en zich niet verder kan uitbreiden. Hiermee wordt een grote hoeveelheid CO2 en schadelijke gassen voorkomen. De impact van brand wordt zo klein mogelijk gehouden, zodat het bedrijf tevens sneller weer operationeel is en zich kan focussen op de voortzetting van zijn primaire processen. 

Innovaties

Bij Unica Fire Safety willen we niet alleen bij een calamiteit een bijdrage leveren aan het milieu. Dit doen we door bij elk component van onze sprinklerinstallaties na te gaan hoe we een verduurzamingsslag kunnen maken. Op basis van deze uitkomsten ontwikkelen we nieuwe innovaties die de overstap helpen te maken naar duurzamere brandbeveiligingsinstallaties. 

Duurzame manier van werken

Een duurzamere wereld begint bij jezelf. We kijken daarom niet enkel en alleen naar onze producten, maar tevens ook naar duurzamere manieren van werken. Materiaal efficiënt engineering, het beperken van afvalstromen op de bouw, efficiënte bouwplaats logistiek en het slim inplannen van servicemonteurs moeten zorgen voor de volgende stappen richting een algeheel duurzaam Unica Fire Safety.
We realiseren ons dat onze bedrijfsvoering impact heeft op het milieu en ook dat we hier verantwoordelijkheid in moeten nemen. We zijn er nog niet, maar zetten elke dag stappen om de duurzaamheid van onze brandveiligheidsproducten- en diensten verder te verbeteren.

Heb je vragen over hoe wij onze installatie verduurzamen of wil je meer informatie ontvangen rondom dit thema? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Neem contact op met onze specialisten