Block titel

Unica Fire Safety

Tekst

Brand is een situatie waar niemand in wil belanden. Brand kan zoveel schade aan een organisatie veroorzaken, dat er maandenlang niet of op halve kracht gewerkt kan worden. Een brand betekent soms zelfs het einde van een onderneming, ondanks een goede brandverzekering. Hoe kan een organisatie beveiligd worden tegen zo’n grote ramp?

Een goede brandbeveiliging is van groot belang om gebouwen, medewerkers en goederen te beschermen. Elk gebouw en elke situatie is anders. Dit vraagt om op maat gesneden brandbeveiligingsoplossingen. Unica Fire Safety geeft advies over de mogelijkheden om panden brandveilig te maken.

Maatschappelijke relevantie

Organisaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, zoals het Bouwbesluit 2012 in geval van nieuwbouw. Het Bouwbesluit 2012 is bedoeld om slachtoffers en branduitbreiding te voorkomen, mensen die zich buiten de brand bevinden te beschermen en te waarschuwen zodat maatregelen genomen kunnen worden. Voldoet de organisatie aan het Bouwbesluit 2012? En zijn deze maatregelen afdoende voor de organisatie? – Dit zijn vragen waar Unica Fire Safety graag bij helpt.

Actueel

Beheer, onderhoud en certificering van brandveiligheidsinstallaties

Vanuit de wet- en regelgeving is de gebouweigenaar verplicht periodiek beheer en onderhoud aan de brandbeveiligingsinstallaties uit te (laten) voeren. Periodiek beheer en onderhoud is nodig om te bewaken dat de installaties het ook daadwerkelijk doen wanneer het er op aan komt, namelijk als er écht brand uitbreekt.

Daarnaast spreken de voorschriften over een inspectiecertificaat. Wat is een inspectiecertificaat precies? Wat is het nut en de noodzaak daarvan? En hoe kun je een inspectiecertificaat krijgen?

Scriptieprijs Fire Safety Engineering 2018

De stichting Fire Safety Engineering, verbonden aan de gelijknamige opleiding aan de TU Eindhoven (TU/e), schrijft ook dit jaar weer een scriptieprijs uit. Directeur Tom Verschoor van Unica Fire Safety heeft een zetel in de Raad van Advies van de universitaire opleiding, die zich richt op wetenschappelijk onderzoek rondom brandveiligheid. Unica Fire Safety is dan ook erg benieuwd welke baanbrekende onderzoeken op het gebied van brandveiligheid in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Sprinklerinstallatie XXL voor Bol.com

Voor het nieuwe ‘fulfilment center’ van Bol.com in Waalwijk realiseerde Unica Fire Safety een Sprinklerinstallatie XXL om het gebouw tegen brand te beveiligen. Vanwege de indrukwekkende afmetingen van het gebouw (135.000 m2 opslagvolume) was een sprinklerinstallatie de enige optie om in een complex van deze omvang beginnende branden te kunnen beheersen en schade effectief te beperken.