Wettelijke vereisten: Wanneer is een brandmeld- en ontruimingsinstallatie verplicht? | Unica

Wettelijke vereisten: Wanneer is een brandmeld- en ontruimingsinstallatie verplicht?

Wettelijke vereisten: Wanneer is een brandmeld- en ontruimingsinstallatie verplicht?

Om mensenlevens en eigendommen te beschermen zijn brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties van cruciaal belang. Om deze reden zijn er in Nederland wettelijke eisen opgesteld voor deze installaties. Volgens de NEN 2535 moeten brandmeldinstallaties zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd worden en moet er voorafgaand aan de installatie een programma van eisen worden opgesteld. Ook een ontruimingsinstallatie moet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen (NEN 2575). In dit nieuwsitem lees je meer over de wet- en regelgeving omtrent brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties.

De wettelijke eisen waar een gebouw in Nederland aan moet voldoen, liggen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 (hierna: Bouwbesluit). Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen verschillende gebruiksfuncties. Voor iedere gebruiksfunctie gelden specifieke eisen op onder andere het gebied van installatietechnische brandveiligheid. Simpelweg het ‘gebruik’ van het pand bepaalt welke gebruiksfunctie van toepassing is, bijvoorbeeld: wonen (met zorg), onderwijs, recreatie, bijeenkomsten of kantoor. In de onderstaande tabel (PDF) staat aangegeven welk type brandmeldinstallatie van toepassing is voor welke gebruiksfunctie.

Branddetectie in de praktijk: Verplichting brandmeld- en ontruimingsinstallaties
Voor sommige gebruiksfunctie wordt een brandmeldinstallatie verplicht gesteld. Bij zo’n vereiste moet een programma van eisen (PvE) worden opgesteld. Het omvat een risicoanalyse die gebaseerd is op de gebruiksfunctie en bouwstijl van het pand en dient ondertekend te worden door de eigenaar of beheerder van het pand, de eisende partijen (doorgaans de brandweer, gemeente of verzekeraar) en de opsteller van het document. 

Indien een brandmeldinstallatie wordt voorgeschreven, is het tevens vereist om een ontruimingsalarminstallatie aan te leggen. Het type gebruiksfunctie, het aantal m2 gebruiksoppervlakte, de hoogte van de hoogste vloer van een verblijfsfunctie en het aantal vluchtroutes zijn hierbij bepalende factoren. Bij een niet-automatische bewaking ben je afhankelijk van handbrandmelders en met een volledige en gedeeltelijke bewaking volstaat een brandmeldinstallatie met handbrandmelders en automatische brandmelder. Wanneer een brandmeldinstallatie over ruimte bewaking beschikt zijn er automatische brandmelders in specifieke ruimtes aangebracht.

Echter is er ook een uitzondering op de regel, waarbij sommige gebouweigenaren ervoor kiezen om vrijwillig een brandmeldinstallatie te laten installeren. Dit komt vaak voor in gebouwen met een beperkte toestroom van mensen, maar waarbij waardevolle spullen aanwezig zijn. 

Veiligheid eerst: Beheer en onderhoud van de installaties
Om de levensduur van een brandmeld- en ontruimingsalarmering te waarborgen, is een adequate beheer- en onderhoudsperiode van belang. Dit betekent dat er periodieke controles moeten worden uitgevoerd, zodat er direct actie ondernomen kan worden in het geval van een calamiteit, zoals een brand. Op het gebied van technisch beheer verzorgen de verschillende specialisten bij Unica Fire Safety wettelijk verplichte jaarlijkse onderhoudsbeurten en extra specialistische onderhouds- en beheerwerkzaamheden. Tevens denkt Unica Fire Safety ook graag met klanten mee over praktische vraagstukken, meerjarige onderhoudsprognoses, marktontwikkelingen en (veranderende) wet- en regelgeving.