First Responder Sprinkler | Unica

First Responder Sprinkler

First Responder Sprinkler

Het First Responder Sprinkler concept is een nieuwe techniek die een brug slaat tussen de sprinkler- en brandmeldtechniek. Het uitgangspunt tijdens de ontwikkeling van dit concept was het realiseren van een intelligente techniek om branden zo effectief en efficiënt mogelijk te detecteren en te blussen, waarbij in principe gebruik kan worden gemaakt van de in het gebouw aanwezige water- en stroomaansluitingen.

De First Responder Sprinklerinstallatie is gebaseerd op het principe van een droge sprinklerinstallatie, waarbij de sproeikoppen echter niet van een hittegevoelig element zijn voorzien, maar als open sprinklerkoppen uitgevoerd zijn. De sprinklerinstallatie wordt aangestuurd door een netwerk van intelligente temperatuursensoren die de temperatuur in de beveiligde ruimte(n) permanent bewaken. Het grid van temperatuursensoren kan a.d.h.v. een abnormale temperatuurontwikkeling een beginnende brand vroegtijdig detecteren en nauwkeurig lokaliseren. Afhankelijk van de specifieke situatie en aanwezige brandrisico’s kan het sensornetwerk met een oneindige variatie aan algoritmes worden voorgeprogrammeerd. Hierdoor kan vooraf worden bepaald hoe het sprinklersysteem aangestuurd moet worden bij diverse brandscenario’s. De sensoren detecteren hoe snel de brand zich ontwikkeld en in welke richting de brandhaard zich beweegt. Op grond van deze informatie en de voorgeprogrammeerde instructies kunnen één of meerdere sprinklerkoppen worden open gestuurd om de brand te bestrijden.

    Door deze intelligente aansturing vindt er een efficiëntere blussing plaats en blijft de waterschade na een blussing aanzienlijk beperkt

    Grote meerwaarde van dit intelligente detectie- en blussysteem ten opzichte van een klassieke sprinklerinstallatie is dat de sprinklers de brand kunnen volgen en de blussing hierop afstemmen. Door de temperatuurontwikkeling doorlopend te blijven monitoren constateert de installatie wanneer de brand geblust is en kunnen de sprinklers stapsgewijs worden dicht gestuurd. Hierdoor blijven de sprinklers niet onnodig sproeien wanneer de brand al is gedoofd of wanneer de brandhaard zich heeft verplaatst. Door deze intelligente aansturing vindt er een efficiëntere blussing plaats en blijft de waterschade na een blussing aanzienlijk beperkt.

    Nadat de brand geblust is wordt het resterende water uit de installatie gezogen door een onderdruk-compressor. In stand-by toestand fungeert het onderdruk systeem als systeembewaking van de sprinklerinstallatie. In het geval van een ‘lekkage’ door bijvoorbeeld schade aan een leiding, wordt er een storingsmelding gegeven en komt er geen water uit de leidingen. Het risico op waterschade door lekkage is daarmee uitgesloten.

      Voordelen