Inspectie Sprinkler Watervoorziening Conform TB 67B | Unica

Inspectie van de watervoorziening

Inspectie van de watervoorziening

Vanwege verschillende incidenten waarbij geboute tanks voor wateropslag onverwachts zijn gescheurd, heeft de wetgever het onderhoudsprotocol voor wateropslag van VBB-systemen in 2016 aangescherpt middels het Technisch Bulletin 67B. Dit Technisch Bulletin is van toepassing op zowel geboute (rein)watertanks als (rein)waterkelders die als watervoorraad voor de sprinklerinstallatie dienen.

Alle wateropslagsystemen die onder dit onderhoudsprotocol vallen moeten op basis van de nieuwe voorschriften periodiek worden gecontroleerd. Corrosie vormt hierbij een belangrijk onderwerp van onderzoek, omdat dit een bedreiging vormt voor de levensduur van de wateropslag. Het doel van deze inspecties is het controleren en waarborgen van de sterkte en stabiliteit van de watertank en de bedrijfszekerheid van de wateropslag.

De TB67B voorschriften maken onderscheid tussen een A-, B- en C-controle.

A-controle (jaarlijks)

 • Visuele controle van de buitenzijde
 • Visuele controle van de binnenzijde via het dakluik
 • Rapportage middels checklist: de minimum eisen zijn in het TB67B omschreven, aanvullend kunnen voorschriften van de leverancier gelden.
 • Opname van detailfoto’s van eventuele afwijkingen in de rapportage en omschrijving van de benodigde correctieve maatregelen

B-controle (5-jaarlijks)

 • Taken van de A-controle, en aanvullend:
 • Beoordeling van de rapportages van de voorgaande A-controles en de eventuele genomen correctieve maatregelen
 • Controle van de binnenzijde: deze controle mag middels een duikinspectie worden uitgevoerd. Controle door middel van een ROV (Remote Operated Vehicle) is toegestaan onder begeleiding van een inspecteur.

C-controle (10-jaarlijks)

 • Beoordeling van de rapportages van de voorgaande A- en B-controles en de eventuele genomen correctieve maatregelen
 • Visuele controle van de buitenzijde
 • Tank leegmaken en schoonmaken
 • Visuele controle van de tankwand, bitumen en kitvoegen
 • Tank herstellen (indien nodig)
 • Coating / liner herstellen of vervangen
 • Rapportage middels checklist: de minimum eisen zijn in het TB67B omschreven, aanvullend kunnen voorschriften van de leverancier gelden.

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle tanks die na 2008 geplaatst zijn worden geïnspecteerd conform het TB67B. Unica Fire Safety kan u ondersteunen bij de vereiste controles van uw wateropslagsysteem volgens de voorschriften.
 

"Wilt u advies over de controle van uw watervoorziening? Of wilt u een offerte opvragen voor een tankinspectie?"

 

Neem vrijblijvend contact op

 

 

Wateropslag sprinkler