Automatische blusinstallatie als gelijkwaardige oplossing in parkeergarages | Unica

Automatische blusinstallatie als gelijkwaardige oplossing in parkeergarages

Automatische blusinstallatie als gelijkwaardige oplossing in parkeergarages

Per 1 oktober 2022 wordt het huidige Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). De aanleiding zijn de toenemende autobranden in parkeergarages. In het BBL wordt onder andere opgenomen dat parkeergarages in bepaalde situaties moeten worden voorzien van een automatische blusinstallatie. Tot op heden wordt een automatische blusinstallatie regelmatig toegepast als gelijkwaardigheidsoplossing binnen de kaders van het Bouwbesluit 2012. 

Automatische blusinstallatie als gelijkwaardige oplossing
Conform het Bouwbesluit 2012 moet een pand worden ingedeeld in brandcompartimenten met een omvang van maximaal 1.000 m² of 2.500 m². Het doel van brandcompartimentering is om een brand te beperken tot het brandcompartiment. In sommige situaties is het niet wenselijk of mogelijk om een dergelijke onderverdeling te maken, bijvoorbeeld in parkeergarages. Het Bouwbesluit 2012 biedt de mogelijkheid om af te wijken van de standaard prestatie-eisen door gebruik te maken van een gelijkwaardige oplossing. 

Een automatische blusinstallatie is een brandbeveiligingsoplossing die in de markt breed wordt gedragen als gelijkwaardige oplossing. Deze automatische blusinstallatie heeft als doel om een brand te controleren en te beheersen. In sommige situaties is zelfs gebleken dat de automatische blusinstallatie de brand heeft geblust. In dat geval wordt een hoger kwaliteitsniveau op het gebied van brandveiligheid gerealiseerd dan wat minimaal wordt voorgeschreven. 

De noodzaak van automatische blusinstallaties in parkeergarages
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft de landelijke ondersteuningsorganisatie Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een onderzoek uitgevoerd naar de brandveiligheidsgevaren van autobranden in parkeergarages. De aanleiding was de toename van grote autobranden in parkeergarages. 

Steeds vaker ontstaan er branden, omdat de brandveiligheid onvoldoende aansluit op de auto’s van nu (inzet van veelvuldig kunststofgebruik en/of accupakketten). Daarnaast is de rookverspreiding binnen en buiten de parkeergarage toegenomen, waardoor de vluchttijd voor gebruikers en bewoners in het pand wordt verkort. Ook de thermische belasting van de constructie van de parkeergarage is toegenomen, waardoor er meer risico is ontstaan op branddoorslag en instortgevaar. De kans op snelle brandbestrijding is hierdoor ook meer afgenomen. 

Deze onderzoeksresultaten vormden de leidraad om voor risicovolle parkeergarages in de bouwregelgeving een automatische blusinstallatie voor te schrijven. Denk hierbij aan parkeergarages onder woningen, hotels en ziekenhuizen met verpleegafdelingen. Deze aanscherping moet het risico van autobranden in parkeergarages beperken.

Echter kent het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) een aantal voorwaarden en uitzonderingen. In het onderstaande schema is terug te vinden wanneer een parkeergarage moet worden voorzien van een automatische blusinstallatie. 

Over Unica Fire Safety
Unica Fire Safety is erkend installateur van de drie meest toegepaste blussystemen voor parkeergarages, zoals hogedruk watermist, lagedruk watermist en sprinkler. Deze blussystemen kennen ieder unieke voordelen op het gebied van benodigde watervoorraad, leidingdiameters en benodigde voeding.  

Diagram Parkeergarages