Draadloze brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Draadloze brandmeld- en ontruimingsinstallaties

 

De afgelopen jaren hebben verschillende leveranciers van Unica Fire Safety gewerkt aan het ontwikkelen van een assortiment van draadloze brandveiligheidsinstallaties die voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving. Met het minimaliseren van bekabelingswerkzaamheden kan Unica technische- en financiële voordelen voor haar klanten realiseren.

Hoe het werkt

Draadloze brandmeld- en ontruimingssystemen maken gebruik van draadloze componenten die worden aangestuurd vanuit één of meerdere gateways. Deze gateways zijn opgenomen in de lus bekabeling. Technisch gezien is het mogelijk om alle draadloze componenten met elkaar te verbinden en zo één netwerk te creëren. De huidige wetgeving geeft echter aan dat elk draadloos netwerk uit maximaal één type melder (hand, automatisch en extern) mag bestaan. Zo valt er maar één meldergroep uit als er een gateway weg valt.

Schematische weergave draadloze brandmeldinstallatie

De keuze voor een draadloos systeem

De aanleg van bekabeling voor een brandmeld- en ontruimingsinstallatie kan soms een complexe, tijdrovende en hiermee kostbare operatie zijn. Met een draadloze installatie kan fors op manuren worden bespaard. Vooral voor panden waar er géén of minimale mogelijkheid voor bekabeling is, zijn de technische voordelen van een draadloze installatie het grootst. Denk hierbij aan monumentale panden, hotels of draaiende productielocaties waar de installatie van een brandmeld- of ontruimingssysteem zo min mogelijk tijd in beslag mag nemen. Ook in geval van tijdelijke brandmeldinstallaties zijn deze systemen zeer geschikt. Het voordeel van de draadloze brandmeld- en ontruimingsinstallaties ligt in het gemak en de snelheid waarbij de systemen worden geplaatst en de bekabeling die uit het zicht blijft.

Meer flexibiliteit

Een ander groot voordeel is dat een draadloos systeem meer flexibiliteit biedt. Na een verbouwing kan het zo zijn dat de aanwezige installaties op de nieuwe situatie moeten worden aangepast. Draadloze componenten kunnen gemakkelijk verplaatst worden. Daarnaast is het plaatsen van extra melders en/of alarmgevers eenvoudig en snel voor elkaar. Voor bijvoorbeeld winkels en andere situaties waar regelmatig aanpassingen nodig zijn, zorgt dit voor veel gemak en lagere kosten.

Financieel aantrekkelijk

Naast de technische voordelen, kunnen er ook financiële voordelen met draadloze brandmeld- en ontruimingsinstallaties gepaard gaan. Een draadloze oplossing kan goedkoper zijn dan een regulier, bedraad systeem. U kunt zich voorstellen dat bij panden waar de brandmeld- en ontruimingsinstallatie ver uit elkaar liggen, er veel bekabeling moet worden aangelegd. Op het moment dat deze bekabeling niet meer nodig is kan er op tijd en geld worden bespaard. Magazijnen zijn hier een goed voorbeeld van, de lengte van de kabel tussen twee componenten of onderdelen kan in een magazijn oplopen tot wel 60 meter.

Ook qua onderhoud zijn draadloze systemen voordelig. De toename in onderhoudskosten is minimaal. Draadloze brandmeld- en ontruimingsinstallaties werken op accu’s, welke een gemiddelde levensduur van 5 jaar hebben. Bovendien zijn ze eenvoudig te vervangen.

Als we de balans opmaken zien we dat de besparing die wordt gemaakt bij de aanleg van het systeem in veel gevallen opweegt tegen de onderhoudskosten die met het draadloze systeem gepaard gaan.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een draadloze brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor uw pand? Neem dan contact op met Robert Marchal via 06 - 534 696 04 of mail naar rmarchal@unica.nl