Droge blusleiding, wat is dat eigenlijk?

Droge blusleiding, wat is dat eigenlijk?


Veel gebouwen in Nederland zijn voorzien van één of meerdere droge blusleidingen. Een droge blusleiding staat ook wel bekend als een ‘droge stijgleiding’. Wat is dit eigenlijk? En waar dient zo’n blusleiding voor? Wij leggen het graag aan u uit.

Wat is een droge blusleiding?

Aansluitpunt van een droge blusleiding

Een droge blusleiding is een stalen stijgleiding die in een gebouw wordt aangebracht. Deze leiding wordt gebruikt om bluswater vanaf straatniveau naar hoger gelegen verdiepingen te brengen. Je komt ze daarom met name tegen in hoge gebouwen, zoals flats en hogere kantoorgebouwen.

Op de blusleiding zijn een voedingspunt en meerdere aansluitpunten aangebracht. Vaak wordt iedere verdieping van een eigen aansluitpunt voorzien. Deze aansluitpunten kunnen door de brandweer worden gebruikt om brandslangen op aan te sluiten.

Aanvoer van bluswater

Zoals de naam al aangeeft, is een droge blusleiding onder normale omstandigheden leeg. Deze leiding wordt alleen in het geval van brand gebruikt en met water gevuld. Het bluswater kan uit verschillende bronnen worden gehaald. Vaak doet een bluswagen van de brandweer dienst als pomp- en watervoorziening. Daarbij wordt het water door de pomp de bluswagen via de blusleiding naar de verdiepingen gebracht. De brandweerlieden kunnen dan in het pand hun brandslangen op de blusleiding aansluiten om te blussen.

Een blusleiding kan ook op de watervoorziening van de sprinklerinstallatie worden aangesloten. In dat geval hebben we te maken met een natte blusleiding, die continu met water is gevuld. Indien de blusleiding door de sprinklertank van water moet worden voorzien, is het belangrijk om rekening te houden met de gevraagde capaciteit.

In de praktijk komt de droge blusleiding veruit het meeste voor.

Brandweerslang met straalpijp

Wat is het nut?

Blusleidingen zijn een belangrijk hulpmiddel voor de brandweer bij hoge én zeer uitgestrekte gebouwen. Stel dat er bijvoorbeeld brand uitbreekt op de 5e verdieping van een flat. Dan kost het voor de brandweer vaak veel tijd om brandslangen uit te rollen en het materiaal naar boven te brengen. Met behulp van een droge blusleiding kan de brandweer deze hoogte overbruggen. Hierdoor wordt kostbare tijd gewonnen en is er sneller water op het vuur.

Een droge blusleiding kan ook horizontaal worden uitgevoerd om bluswater over een horizontale afstand te vervoeren. Dit kan erg nuttig zijn wanneer er sprake is van een laag, uitgestrekt gebouw met een grote inzetdiepte. Of wanneer het pand niet rondom bereikbaar is voor de brandweer.

Is een droge blusleiding verplicht?

Een droge blusleiding is verplicht voor gebouwen waarbij de hoogste vloer van een verblijfsgebied boven de 20 meter hoogte ligt (art. 6.29 Bouwbesluit 2012). Voor gebouwen lager dan 20m kan een droge blusleiding ook verplicht zijn, indien de brandweer het pand niet rondom kan bereiken.

Eén of meerdere blusleidingen?

De hoeveelheid droge blusleidingen wordt bepaald aan de hand van de loopafstand op de bouwlaag tot het aansluitpunt. In het Bouwbesluit is bepaald dat voor bestaande bouw de loopafstand tot het aansluitpunt maximaal 110 meter mag bedragen. Voor nieuwbouw geldt een maximale loopafstand van 60 meter. Bij gebouwen met een grote oppervlakte kan het dus voorkomen dat er meerdere droge blusleidingen vereist zijn.

Opvoerpomp

Het kan zo zijn dat een gebouw dermate hoog is dat de brandweer niet in staat is om met het eigen materiaal het bluswater tot het bovenste aansluitpunt van de blusleiding te pompen. Dit komt voor bij gebouwen die hoger zijn dan 70 meter, de zogeheten hoogbouw. In zo’n situatie zijn er aanvullende voorzieningen nodig om het bluswater op hoogte te krijgen. Hier wordt een pompinstallatie voor gebruikt. In bijlage C van NEN 1594 zijn specifieke eisen hier voor opgenomen.