Een serverruimte beschermen tegen brand | Unica

Een serverruimte beschermen tegen brand

Een serverruimte beschermen tegen brand

 

Tegenwoordig hoef je niet meer naar een fysieke winkel voor een nieuwe jas en je vakantie boek je gemakkelijk online. De wereld is volop aan het digitaliseren. Bij sommige bedrijfsprocessen komt er nog maar nauwelijks of zelfs géén fysiek papier meer aan te pas. Deze snel groeiende digitalisering zorgt er ook voor dat we in steeds grotere mate afhankelijk worden van netwerken en servers.

Brand vormt een risico

Als gebruikers verwachten we dat onze bestanden en applicaties altijd en overal toegankelijk zijn. De bedrijfszekerheid van een server of datacenter is daarom erg belangrijk. Het uitvallen van een server kan er namelijk voor zorgen dat bedrijfsprocessen of zelfs hele afdelingen tijdelijk stil komen te liggen. Naast stroomuitval of kwaadwillende hackers vormt ook brand een bedreiging voor de bedrijfszekerheid van netwerken en servers. Het is daarom van belang om maatregelen te nemen die kostbare apparatuur en data tegen de risico’s van brand beschermen.

Voorkomen is beter dan genezen

Het bekende gezegde “voorkomen is beter dan genezen” gaat ook op als we het over brandveiligheid hebben. Door bijvoorbeeld apparatuur te koelen met een goede luchtventilatie kan het risico op het ontstaan van brand aanzienlijk worden verminderd. Ongeacht welke maatregelen genomen worden, brand is echter nooit met 100% zekerheid te voorkomen.

Brand tijdig signaleren

Als er toch brand ontstaat is het belangrijk dat dit tijdig wordt gesignaleerd. Hierdoor kan er snel actie worden ondernomen en kan de schade worden beperkt.

Steeds vaker wordt in serverruimtes een zogeheten aspiratie detectie systeem toegepast. Deze vorm van branddetectie is ook wel bekend onder de Engelse benamingen ‘air-sampling’ of ‘VESDA’. Een aspiratie detectie systeem maakt gebruik van een netwerk van buizen waarmee continu luchtmonsters uit de ruimte worden genomen. Deze luchtmonsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van rookdeeltjes. Het grote voordeel van een brandmeldinstallatie met aspiratie detectie is de detectie snelheid. Het systeem kan namelijk al rookdeeltjes signaleren nog voordat er zichtbare rook of vlammen zijn ontstaan.

Aspiratie detectie systeem

Automatische blusinstallatie

Een blusinstallatie wordt bij brand automatisch geactiveerd en zorgt er voor dat een mogelijke brand in de serverruimte al wordt geblust of onder controle wordt gebracht voordat de brandweer ter plaatse is. Een blussysteem is een belangrijk redmiddel wanneer een brand zich snel ontwikkelt. Maar ook voor het geval er géén mensen aanwezig zijn op het moment van de brand, bijvoorbeeld als er ’s nachts brand ontstaat.

De combinatie van branddetectie en een automatische blusinstallatie biedt daarom de beste bescherming. Hiermee wordt een brand snel ontdekt en is de brandbestrijding niet afhankelijk van menselijk handelen.

Er kunnen verschillende soorten blussystemen in een serverruimte of datacenter worden toegepast. We lichten een aantal mogelijkheden kort toe.
 

Watermist
Hoewel je het misschien niet zou verwachten, is een watermist systeem uitermate geschikt voor de beveiliging van een serverruimte of datacenter. Een watermistinstallatie verspreidt onder hoge druk een nevel van minuscule druppeltjes water. De watermist heeft een sterk koelend effect en zorgt er voor dat zuurstof bij de brand wordt verdreven. Doordat een watermistinstallatie een brand met een minimale hoeveelheid water kan bedwingen, blijft de nevenschade zeer beperkt.

Verschillende datacenters in Nederland worden met watermist beveiligd. Desgewenst kan de installatie als pre-action systeem worden uitgevoerd. Hiermee is er geen risico op waterschade mocht een watermist sproeier worden beschadigd.

Blusgas
Een blusgasinstallatie is een veel toegepaste methode om brand in een serverruimte te bestrijden. Er zijn verschillende soorten blusgassen die kunnen worden inzet, zoals CO2, chemische blusgassen of inert gas. Deze verschillende gassen hebben ieder zo hun specifieke voor- en nadelen en aandachtspunten.

Blusaerosol
Voor de beveiliging van technische ruimten met kostbare apparatuur is blusaerosol ook een mogelijkheid. Aerosol blusmiddelen kunnen door een brandmeldinstallatie worden aangestuurd, maar kunnen ook als ‘stand-alone’ blusunit ingezet worden. Hierdoor is het mogelijk om een combinatie van object- en ruimte-beveiliging toe te passen: kleinere aerosol units in de serverkasten in combinatie met grotere units die de serverruimte beveiligen.

Zuurstof reductie
Een zuurstof reductie systeem behoort eigenlijk niet tot de blusinstallaties, maar dit systeem kan wel voor de brandbeveiliging van serverruimten worden ingezet. Deze installatie zorgt met de toevoer van extra stikstof voor een permanente verlaging van het zuurstof niveau in de ruimte. Het zuurstof percentage wordt constant op circa 17% gehouden. Dit niveau is niet schadelijk voor mensen, maar zorgt er wel voor dat er onvoldoende zuurstof beschikbaar is voor een brand om te kunnen ontstaan.


Voor de brandbeveiliging van een serverruimte of datacenter zijn er dus verschillende mogelijkheden. Om de juiste keuze te kunnen maken is het belangrijk om tal van factoren mee te nemen in de afweging, zoals: de bouwkundige kenmerken van het pand, de brandrisico’s en de impact van een installatie op de bedrijfsvoering. Met het advies van een expert kunt u een weloverwogen keuze maken.
 

"Onze specialisten denken graag met u mee over de brandbeveiliging voor uw pand."

​​​​

Ga met ons in gesprek