Ontwerp van een sprinklerinstallatie | Unica

Ontwerp van een sprinklerinstallatie

Ontwerp van een sprinklerinstallatie


Er kunnen verschillende redenen zijn om bij de nieuwbouw of renovatie van een bedrijfspand een sprinklerinstallatie in het gebouw aan het laten brengen. Zo komt het vaak voor dat een sprinklerinstallatie wordt toegepast als een gelijkwaardige oplossing voor bouwkundige eisen uit het Bouwbesluit 2012 (art. 1.3). Ook kan de verzekeraar een sprinklerinstallatie eisen om het schaderisico te beperken, of kan het bedrijf zelf de brandveiligheid goed op orde willen hebben zodat de bedrijfsvoering na een eventuele brand snel kan worden hervat.

Wat de reden dan ook is, er moet een sprinklerinstallatie in het pand worden aangebracht. Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerp van de installatie?
 

Het uitgangspuntendocument

Voordat met het ontwerp van de sprinklerinstallatie kan worden begonnen moeten er afspraken worden gemaakt over de uitgangspunten voor het ontwerp. Deze worden in een uitgangspuntendocument (UPD) of programma van eisen (PvE) vastgelegd. Een brandveiligheidsadviseur kan u helpen met het opstellen van dit document.

Een UPD of PvE bevat onder andere een omschrijving van het bouwwerk en bijbehorend gebruik en een risicoanalyse. Daarnaast beschrijft dit document aan welke eisen de installatie moet voldoen op basis van de gebouwkenmerken en het gehanteerde ontwerpvoorschrift. Het UPD of PvE wordt door een onafhankelijke inspectie-instelling getoetst.

 

Het ontwerpvoorschrift

Hoe de sprinklerinstallatie moet worden ontworpen is onder andere afhankelijk van het gehanteerde ontwerpvoorschrift. In Nederland worden sprinklerinstallaties meestal aangelegd volgens de Europese sprinklernormen NEN-EN 12845 en NEN 1073. Daarnaast mogen ook internationale normen zoals de NFPA, VdS en de FM datasheets worden toegepast. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een verzekeraar eist dat de installatie volgens Amerikaans voorschrift wordt aangelegd.

Te beveiligen gebied

In de ontwerpfase wordt ook bepaald wat de omvang van het te beveiligen gebied is. Moeten alle ruimten in het gebouw van sprinklers worden voorzien of zijn er uitzonderingen? Afhankelijk van het ontwerpvoorschrift mogen bepaalde ruimten ongesprinklerd blijven. Veel voorkomende uitzonderingen zijn ruimten waar nauwelijks brandrisico geldt (toiletruimte of andere natte ruimten) of ruimten die door een ander blussysteem worden beveiligd.

De gebieden die door de sprinklerinstallatie worden beveiligd, worden vervolgens op basis van de gebruiksfunctie en de vuurbelasting (brandvermogen) ingedeeld in gevarenklassen. Deze indeling verschilt enigszins per voorschrift, maar in de basis wordt er onderscheid gemaakt tussen gebruiksfuncties met een klein, gemiddeld, of verhoogd brandgevaar.

De omvang van het beveiligd gebied en de classificering in gevarenklassen worden in het UPD of PvE opgenomen.
 

Soorten sprinklersystemen

Bij het ontwerp van de installatie kan er voor een bepaald type sprinklersysteem worden gekozen. Deze keuze wordt meestal ook in het UPD of PvE vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 soorten sprinklersystemen die qua werking van elkaar verschillen.

Nat systeem
Dit is de meeste voorkomende uitvoering. Hierbij zijn de leidingen continue onder druk met water gevuld. Voordeel van een nat systeem is de snelle reactietijd doordat de sprinkler bij activering direct begint met sproeien.

Droog systeem
Hierbij zijn de leidingen niet met water maar met droge lucht of stikstof gevuld.
Dit systeem wordt met name toegepast bij ruimten met vorstgevaar.

Pre-Action systeem
Een droog systeem waarbij de leidingen pas met water worden gevuld nadat het branddetectiesysteem brand heeft gesignaleerd. De sprinklerinstallatie treedt volledig in werking na detectie en activering van de sprinkler. Dit systeem wordt vooral toegepast in ruimten met een verhoogde gevoeligheid voor waterschade. Bij beschadiging van een sprinkler komt er geen water uit het systeem.

Deluge systeem
Een sprinklersysteem met open sprinklers (zonder hittegevoelig element) die in het geval van brand allemaal gelijktijdig in werking komen. Deluge systemen worden voornamelijk ingezet in omgevingen waar brand zich extreem snel kan verspreiden. Een deluge systeem wordt aangestuurd door een detectiesysteem, waarbij de rookmelders of vlammenmelders zorgen voor de detectie van brand.

Afhankelijk van de omstandigheden in de te beveiligen ruimten kan er voor een bepaald type sprinklersysteem worden gekozen. Een combinatie is ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een nat sprinklersysteem voor een productiebedrijf waarbij de sprinklersectie voor de vriesruimte als droog systeem wordt uitgevoerd.
 

Een passend systeem voor uw bedrijfssituatie

Heeft uw brandveiligheidsadviseur een uitgangspuntendocument of programma van eisen voor de sprinklerinstallatie opgesteld? Onze (sales) engineers kunnen nu aan de slag om een installatie voor u te ontwerpen die aansluit op uw bedrijfssituatie en de brandrisico's. Aan de hand van het voorontwerp kunnen we een aanbieding voor u verzorgen. Heeft u nog geen PvE of UPD? Geen zorgen, wij helpen u graag op weg.

 

Neem contact op met onze specialisten