Unica en Normec sluiten samenwerkingsovereenkomst voor inzet SIT in sprinklerbranche | Unica

Unica en Normec sluiten samenwerkingsovereenkomst voor inzet SIT in sprinklerbranche

Unica en Normec sluiten samenwerkingsovereenkomst voor inzet SIT in sprinklerbranche

 

De techniek is continu in ontwikkeling. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar zorgt ook voor kansen om nieuwe of verbeterde technieken te ontwikkelen die voordeel voor zowel de installateur als de eindgebruiker opleveren. Het bedrijfscluster Unica Fire Safety is doorlopend op zoek naar manieren om de brandbeveiliging van gebouwen slimmer, efficiënter en duurzamer te maken.

 

De SIT: testen op locatie

Recentelijk heeft Unica een nieuwe innovatie gelanceerd, de ‘Sprinkler Integrity Test’, ook wel SIT genoemd. De SIT is een methode waarmee, in tegenstelling tot de traditionele labtest, op locatie getest kan worden of sprinklers jaren na ingebruikname nog steeds goed functioneren. Middels de SIT biedt Unica gebouweigenaren/gebruikers dan wel andere belanghebbenden inzicht in het functioneren van de sprinklerinstallatie. Dit inzicht is enkel te verkrijgen via een live-test of wanneer er daadwerkelijk een brand plaatsvindt.
 

Lees meer over de SIT

Samenwerking met Normec FSS

Unica wil er graag voor zorgen dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de test goed geborgd blijft. Tom Verschoor, directeur van het bedrijfscluster Unica Fire Safety, licht toe “Wij geloven in de meerwaarde die de SIT voor de klant biedt. We kunnen met deze test op een objectieve en betrouwbare manier aantonen of sprinklers nog aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. We vinden het daarbij ook belangrijk dat inspectie-instellingen achter onze visie staan’’.

Een nauwe samenwerking met Normec FSS voor verdere ontwikkelingen en inzet van de SIT, is voor Unica dan ook een logische vervolgstap.

Tom Verschoor - directeur Unica Fire Safety

Tom Verschoor - directeur Unica Fire Safety

Roy Senden - managing director Normec FSS

Roy Senden - Managing Director Normec FSS

Als type A geaccrediteerde inspectie-instelling houdt Normec FSS toezicht op de brandbeveiliging van gebouwen in Nederland. Roy Senden, managing director van Normec FSS, is overtuigd van de meerwaarde van de nieuwe testmethode. “Alle partijen hebben er baat bij om te weten of een sprinklerinstallatie na 15, 20, 30 jaar of nog langer nog altijd goed functioneert. Een test op locatie is de meest betrouwbare manier om een installatie op de proef te stellen” aldus Roy Senden.

Wel voegt Roy Senden hieraan toe dat een goed doordacht proces als ook testprocedure van essentieel belang zijn: ‘’Als inspectie-instelling moeten wij een deskundig oordeel geven over de brandbeveiliging. Wanneer een test wordt ingezet dan is het belangrijk dat de bevindingen aantoonbaar bewijs vormen. Wij denken graag met Unica mee hoe ze hier invulling aan kunnen geven,” vertelt Roy Senden.

Breed inzetbaar

Unica is ervan overtuigd dat deze nieuwe testmethode breed inzetbaar is. “De SIT kan niet alleen worden ingezet om ‘oude’ sprinklers te testen, maar bijvoorbeeld ook in combinatie met de periodieke leidinginspectie of bij de oplevering van nieuwe installaties. Bij inbedrijfstellingen voeren we nu standaard een ITC test uit. Ik zie het als een vooruitgang als we als aanvulling of wellicht zelfs vervanging daarvan een aantal sprinklers live gaan testen. Een betere manier om aan te tonen of de installatie werkt, is er niet,” aldus Tom Verschoor.

De toekomst

Op de vraag hoe Tom Verschoor de toekomst van de SIT voor zich ziet, is het antwoord als volgt: “Op dit moment is deze manier van testen nog nieuw. Op termijn gaan we deze technologie mogelijk wereldwijd terug zien. Ik ben van mening dat we als sprinklerbranche samen met elkaar moeten innoveren om echt beter te kunnen worden. Wij zijn daarom ook blij met de samenwerking met Normec FSS, die ook gaat en staat voor innovatie in de branche. Daarnaast stellen we deze nieuwe technologie ook voor collega installateurs beschikbaar. We zijn al met een aantal partijen in gesprek over hoe we deze nieuwe techniek breder in de Nederlandse markt (en hopelijk daarna internationaal) kunnen gaan toepassen.”