Sprinkler Testen op Locatie | Unica Fire Safety

Sprinkler testen

Sprinkler testen

Laat uw sprinklers periodiek testen of vervangen

Vanuit de onderhoudsvoorschriften voor sprinklerinstallaties, zoals de NFPA, FM en het TB80, is het verplicht om sprinklers periodiek te vervangen of te testen. Afhankelijk van het type sprinkler en voorschrift moet het testen of vervangen binnen 5, 10, 20 of 50 jaar na ingebruikname gebeuren.

Het testen van sprinklers is een aantrekkelijk alternatief voor vervanging. Als namelijk uit de test blijkt dat de sprinklers nog goed functioneren, hoeven ze niet te worden vervangen. Dit scheelt flink in de kosten.

De labtest

Sprinklers worden normaliter getest door middel van een labtest conform NEN-EN 12259. Daarbij wordt van ieder type sprinkler een steekproef uitgenomen en naar een laboratorium opgestuurd. In het lab worden de sprinklers langzaam in een bak met water of olie verwarmd om te controleren of ze binnen de gestelde grenswaarden voor de aanspreektemperatuur activeren.

Komt er ook voldoende water uit?

De labtest is een betrouwbare testmethode om het juist functioneren van sprinklers te testen. Een sprinklerinstallatie bestaat echter uit meer componenten dan alleen de sprinklers zelf. Dat een sprinkler zelf werkt, wil niet per definitie zeggen dat er ook voldoende water uit komt. De leidingen kunnen bijvoorbeeld geblokkeerd zijn of afzettingen van corrosie bevatten die de doorstroom van water belemmeren.
 

De enige manier om zeker te weten dat de sprinklerinstallatie daadwerkelijk de gewenste prestatie levert is door de installatie op locatie onder de daar aanwezige omgevingscondities te testen

Realistische test op locatie

Unica heeft een innovatieve testmethode ontwikkeld om sprinklers op locatie te kunnen testen: de Sprinkler Integrity Test (SIT). Met deze test wordt de samenhang van het sprinklersysteem als geheel in de praktijk en onder de daar aanwezige omgevingscondities op de proef gesteld. Hiervoor maken we gebruik van een mobiele testopstelling.

Onderstaande video laat zien hoe een sprinkler test met de SIT methode in zijn werk gaat.

Voordelen

De Sprinkler Integrity Test van Unica Fire Safety biedt de volgende voordelen:

  • Betrouwbare resultaten.
  • Objectieve beoordeling op basis van vastgelegde criteria met grenswaarden
  • Uitkomsten zijn direct zichtbaar.
  • Gebouweigenaar en andere betrokkenen kunnen live meekijken met de test.
  • Ideaal te combineren met de verplichte periodieke leidinginspectie.
  • De testresultaten en video-opnames dienen als waterdicht bewijs dat de sprinklerinstallatie de vereiste prestatie levert.

Testprotocol

De Sprinkler Integrity Test is een geheel nieuwe methode om sprinklers te testen. Unica Fire Safety heeft daarom een testprotocol ontwikkeld dat is gebaseerd op de bestaande voorschriften, zoals de NEN-EN 12259 en het TB80. In dit protocol zijn heldere criteria beschreven voor de opzet, uitvoering en beoordeling van de testen. Hiermee wordt bewaakt dat de resultaten te allen tijde objectief, representatief en betrouwbaar zijn.
 

Samenwerking met Normec FSS

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de SIT goed te borgen, zijn Unica en Normec FSS een samenwerking aangegaan. Als type A geaccrediteerde inspectie-instelling houdt Normec FSS toezicht op de brandbeveiliging van gebouwen in Nederland. Door de krachten te bundelen willen Unica en Normec samen invulling gaan geven aan de verdere doorontwikkeling en inzet van de SIT in de sprinklerbranche.

Meer informatie

Wilt u graag weten of de sprinklers in uw pand nog steeds goed functioneren? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor een test op locatie te bespreken.

Neem vrijblijvend contact op
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.