Bellcheck | Alarmkleppen Testen Op Afstand | Unica Fire Safety

Bellcheck

Bellcheck

Wat doet een alarmklep?

Een sprinklerinstallatie wordt doorgaans in meerdere secties verdeeld, waarbij iedere sectie aan het begin van het leidingnet een eigen alarmklep heeft. Als de sprinklerinstallatie geactiveerd wordt en water begint te sproeien, gaat het water in de leidingen stromen. Deze stroming wordt door de alarmklep geregistreerd doordat de klep wordt gelift. Wanneer er stroming wordt geregistreerd stuurt de alarmklep een alarmmelding naar de sprinklermeldcentrale en de daarop aangesloten brandmeldcentrale om aan te geven dat er brand is.

Periodiek testen

Een sprinklerinstallatie is ontworpen om stand-by te staan en moet alleen geactiveerd worden in het geval van brand. Hierdoor is het van belang om de werking van de installatie periodiek te testen om er zeker van te zijn de installatie optimaal functioneert als de situatie daarom vraagt. Voor alarmkleppen geldt op basis van de beheer- en onderhoudsvoorschriften uit het TB80 onder andere dat de signalering en doormelding van brand- en storingsmeldingen (twee)wekelijks moet worden getest. Deze testen worden normaliter handmatig uitgevoerd door honderden liters water af te tappen en zo het activeren van de installatie na te bootsen.

Op afstand testen met Bellcheck

Met behulp van Bellcheck is het mogelijk om de alarmkleppen op afstand en op een duurzame wijze te testen. Het systeem maakt gebruik van een pomp die het water in de leidingen via een omloopleiding van de ruimte boven de klep naar de ruimte onder de klep pompt. Hierdoor wordt stroming rond de alarmklep gecreëerd en kan de werking van de alarmklep worden getest, zonder dat het aftappen van de installatie daarbij nodig is. De Bellcheck's kunnen op afstand worden bediend via een centraal bedienpaneel dat in de pompkamer of opstelplaats van de sprinklermeldcentrale wordt geplaatst. Bij een test kan direct op de centrale worden gecontroleerd of de brandmelding wordt geregistreerd.

De voordelen van Bellcheck

  • Doordat de alarmkleppen op afstand kunnen worden getest is er veel minder overlast voor de bedrijfsprocessen.
  • Testen kunnen op elk gewenst moment worden uitgevoerd vanwege minimale overlast.
  • Geen loopuren, waardoor tijd en kosten worden bespaard voor het beheer en onderhoud.
  • Er wordt geen water verbruikt tijdens het testen, waardoor jaarlijks duizenden liters water per alarmklep worden bespaard.
  • Er wordt geen nieuw zuurstofrijk water in het systeem geïntroduceerd. Dit vermindert het risico op corrosievorming waardoor de verwachte levensduur van de installatie wordt verlengd.
  • Kostbare additieven (zoals MIC Guard of anti-vries) blijven in het systeem.
  • Fail-proof systeem. Een eventueel defect van de Bellcheck heeft dit geen invloed op de werking van de sprinklerinstallatie.
  • Bellcheck kan middels Livetap ook op bestaande alarmkleppen worden aangebracht.

Waar is het geschikt?

Bellcheck kan bij alle natte sprinklersystemen worden toegepast. De voordelen van Bellcheck zijn in de ene situatie echter groter dan in de andere. Deze module kan met name een forse besparing opleveren bij grotere, complexe gebouwen waar met traditioneel testen veel loopuren worden gemaakt. Daarnaast biedt Bellcheck veel voordelen in omgevingen waar handmatig testen voor veel overlast en verstoring van de bedrijfsprocessen zorgt. In sommige situaties worden testen vanwege overlast in het weekend uitgevoerd. Omdat Bellcheck de overlast flink verminderd kan in die situaties ook op gunstigere momenten worden getest, waarmee de onderhoudskosten naar beneden worden gebracht. Bellcheck is ook ideaal voor installaties waarbij een additief aan het water is toegevoegd, zoals anti-vries bij een situatie met vorstgevaar.

Certificering

Bellcheck is conform de BS EN12845 en NFPA25 standaarden ontwikkeld en voorzien van een LPCB, UL, WRAS en VdS keur.

Neem contact met ons op