Brandbeveiliging van kleine technische ruimten | Unica

Brandbeveiliging van kleine technische ruimten

Brandbeveiliging van kleine technische ruimten

 

Bij de aanleg van brandbeveiliging voorzieningen in gebouwen worden kleine onbemande technische ruimten is de meeste gevallen buiten beschouwing gelaten. Voor mensen die dagelijks met brandveiligheid bezig zijn is dit normaal, maar bij anderen roept dit vragen op. Waarom hoeven deze ruimten niet beveiligd te worden? Is dit dan niet nodig? In dit artikel leggen we het graag aan u uit.

Wat zijn kleine onbemande technische ruimten?

Klein is natuurlijk een subjectief begrip. In de brandveiligheid branche beschouwen we technische ruimten doorgaans als klein als ze een vloeroppervlak van ten hoogste 50 m2 hebben. Deze grenswaarde is afgeleid van de bepalingen uit artikel 2.82 lid 3 van het Bouwbesluit. Hierin wordt gesproken over:

“een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m² niet bestemd voor één of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW.”

In dit artikel richten we ons op technische ruimten met bovengenoemde kenmerken.

Voorbeelden

Technische ruimten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Een aantal veel voorkomende voorbeelden van kleine technische ruimten zijn: meterkasten, schakel- en verdeelkasten en kasten voor liftapparatuur. Ook een opstellingsplaats voor bijvoorbeeld een airconditioning unit kan onder de kleine technische ruimten vallen.

Buiten een brandcompartiment

Op basis van Bouwbesluit artikel 2.82 lid 3 hoeven kleine technische ruimten (mits ze aan de genoemde voorwaarden voldoen) niet in een brandcompartiment te liggen. Dit mag overigens wel! Dit is een bekend misverstand.

Omdat deze ruimten niet in een brandcompartiment hoeven te liggen, worden ze in de praktijk ook vaak buiten een brandcompartiment geplaatst. Vaak heeft dit als reden om kosten te besparen op brandwerende scheidingen en doorvoeren.

Rookmelders en sprinklers

Hoe zit het dan met de aanwezigheid van rookmelders en sprinklers? Wanneer vanuit de wetgeving een brandmeldinstallatie wordt voorgeschreven dan moet deze voldoen aan NEN 2535. Vanuit NEN 2535 is het niet verplicht om een rookmelder te plaatsen in een technische ruimte van ten hoogste 2 m2. Technische ruimten met een vloeroppervlak groter dan 2 m2 hoeven alleen van een rookmelder te worden voorzien als er sprake is van gedeeltelijke- of volledige bewaking.

Voor een sprinklerinstallatie gelden vrijwel dezelfde voorwaarden. Op basis van NEN EN 12845 + NEN 1073 (art. 5.1.2) hoeven er géén sprinklers te worden geplaatst in een niet-betreedbare kast of kleine (technische) ruimte van maximaal 2 m2.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat niet-betreedbare technische ruimten zoals meterkasten en schakel- en verdeelkasten in de regel niet van rookmelders en sprinklers worden voorzien. Is dat terecht?

Ontstekingsbronnen

De reden dat kleine technische ruimten buiten een brandcompartiment mogen liggen komt voort uit de gedachtegang dat het risico op een onbeheersbare brand hier verwaarloosbaar is. In de praktijk bevatten kleine technische ruimtes juist potentiële ontstekingsbronnen die brand kunnen veroorzaken. Bovendien wordt er tegenwoordig steeds meer techniek in gebouwen geplaatst, met meer technische ruimten en meer potentiële ontstekingsbronnen als gevolg.

Bij nieuwe en relatief jonge gebouwen zijn de risico’s doorgaans beperkt. Hier zijn de technische installaties relatief nieuw en dus ook volgens moderne kwaliteit- en veiligheidseisen aangelegd. Met name bij oudere gebouwen kunnen de risico’s groter zijn. Hier komen vaker oude, slecht onderhouden technische installaties voor die een verhoogd risico op brand door kortsluiting met zich meebrengen. Als het mis gaat en er brand in de technische ruimte ontstaat, dan kan dit nare gevolgen hebben.

Risico beperken vanuit een risicogedachte

Het is altijd verstandig om de kans op het ontstaan van brand in een technische ruimte te verkleinen. Zorg er in ieder geval voor dat technische installaties goed en regelmatig (bij voorkeur jaarlijks) worden onderhouden. Sla bovendien geen brandbare goederen in deze ruimten op, aangezien dit er voor kan zorgen dat een beginnende brand zich snel kan verspreiden.

Daarnaast is het raadzaam om te overwegen om deze ruimten mee te nemen in de totale brandbeveiliging. Vaak is er slechts een kleine investering nodig om een eventuele brand in de technische ruimte snel te kunnen bestrijden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er een poederblusser of CO2-blusser binnen handbereik is. Deze typen brandblussers zijn goed geschikt voor branden met elektrische apparatuur.

Een andere optie is de inzet van een thermisch of elektrisch aangestuurde aerosol blusunit. Deze blusunits zorgen automatisch voor een snelle en effectieve brandbestrijding bij de bron. Unica heeft hier een specifieke toepassing voor: Stat-X blusaerosol.

Op de productpagina vindt u meer informatie over deze techniek. Onze specialisten staan ook voor u klaar voor een persoonlijk advies over de beveiliging van kleine of grote technische ruimten in uw pand.

 

Win advies in bij onze experts