Is de vluchtveiligheid in uw hotel goed geregeld?

Is de vluchtveiligheid in uw hotel goed geregeld?

 

Als hoteleigenaar is uw prioriteit natuurlijk dat gasten een prettig verblijf ervaren. Daarom doen u en uw personeel er alles aan zodat uw bezoekers kunnen genieten en tot rust kunnen komen. Voor gasten is een verblijf natuurlijk alleen prettig als zij zich ook veilig voelen in uw hotel. Als u over de veiligheid na gaat denken, denkt u wellicht als eerste aan de bewaking, kluisjes op de kamers of goede sloten op kamerdeuren. Maar, vergeet de brandveiligheid niet! Voor hotels is brandveiligheid namelijk om meerdere redenen ontzettend belangrijk. In dit artikel behandelen we de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van brandveiligheid voor hotels.

Onbekende omgeving

Kenmerkend voor hotels en andere vakantieverblijven is dat bezoekers hier maar relatief kort verblijven. Omdat het hotel vaak een onbekende omgeving voor hen is, zijn gasten doorgaans niet goed bekend met de indeling van het pand. Hierdoor weten ze vaak niet waar de dichtstbijzijnde vluchtroute zich bevindt. Het is belangrijk om je hier als hoteleigenaar bewust van te zijn en maatregelen te nemen zodat gasten in het geval van nood duidelijke instructies krijgen.

Overvallen door brand

Voor gebouwen waar mensen overnachten is er extra aandacht voor brandveiligheid nodig. Daar heeft men te maken met een verhoogd risico op slachtoffers in het geval van brand. Een brand kan namelijk niet alleen overdag, maar ook ‘s nachts ontstaan. Hotelgasten kunnen hierdoor in hun slaap worden overvallen door een brandsituatie. Als gasten dan vermoeid en gedesoriënteerd zijn, lukt het ze dan nog om snel en veilig te vluchten?

Langere vluchttijd

Wanneer er in een kleiner gebouw brand ontstaat, dan weten de meeste mensen zichzelf relatief snel in veiligheid te brengen. Wanneer het gebouw groter en/of hoger wordt, neemt de benodigde tijd om de vluchten in de regel toe. Met name grotere hotels met lange gangen en veel verdiepingen moeten hierdoor rekening houden met een langere vluchttijd. In de huidige situatie mogen bovendien de liften niet worden gebruikt bij brand. Hierdoor zijn uw gasten op één of meerdere trappenhuizen aangewezen.

Vluchtveiligheid is cruciaal

Na het voorgaande kunt u zich ongetwijfeld indenken dat met name vluchtveiligheid erg belang is voor hotels. Per definitie komt bij een calamiteit de veiligheid van mensen op de eerste plaats. Het Bouwbesluit wijt dan ook een uitgebreid hoofdstuk aan vluchtroutes en ontvluchting. Hierin zijn de eisen opgenomen waar de vluchtroutes in gebouwen aan moeten voldoen. Aan de hand van het gebouwontwerp en het Bouwbesluit kunt u nagaan met wat voor vluchtroute(s) u te maken heeft en welke eisen hiervoor gelden. Vanwege het verhoogde risico gelden er strengere eisen voor hotels en andere gebouwen waar mensen overnachten.

In het Bouwbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende gradaties van vluchtroutes:
       •    "Gewone" vluchtroute
       •    Beschermde vluchtroute (BV)
       •    Extra beschermde vluchtroute (EBV)
       •    Veiligheidsvluchtroute (VV)
Voor ieder type vluchtroute gelden er specifieke eisen voor o.a. de inrichting, aanduiding en capaciteit.

Brandveiligheidscheck

Als uw hotel aan alle bouwkundige brandveiligheidseisen voldoet bent u al een heel eind. Voor een goede brandveiligheid is het echter belangrijk dat ook op organisatorisch gebied alles op orde is. Voer daarom regelmatig een brandveiligheidscheck uit.

Hoogstwaarschijnlijk bent u vanuit de Arbowet verplicht om periodiek een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daarbij worden al verschillende veiligheidsaspecten getoetst. Meestal is het raadzaam om deze controles uit te breiden met een aparte brandveiligheidscheck.

We geven een opsomming van een aantal belangrijke organisatorische controlepunten:

 • Worden brandbare- en schadelijke materialen veilig opgeborgen? Denk bijvoorbeeld aan specifieke schoonmaakmiddelen.

 • Is er voor elke ruimte of verdieping een vluchtplan? Zorg dat het vluchtplan gemakkelijk vindbaar is door deze in de gangen en in de hotelkamers bij de deur op te hangen.

 • Zijn vluchtroutes duidelijk aangegeven door middel van vluchtrouteaanduiding? Denk hierbij aan zaken als nooduitgang bordjes, de aanduiding van nooddeuren en eventuele verlichte vluchtroute aanduiding op de vloer. Hiermee zijn de vluchtwegen ook bij dichte rook goed vindbaar.

 • Zijn nooduitgangen niet geblokkeerd? Zijn er bijvoorbeeld geen spullen voor de nooduitgang gezet die de vluchtroute versperren?

 • Zitten nooddeuren niet op slot?

 • Zijn er voldoende draagbare blusmiddelen aanwezig, zoals brandblussers en brandslanghaspels?

 • Zijn de draagbare blusmiddelen duidelijk aangeduid en herkenbaar?

 • Zijn de draagbare blusmiddelen recentelijk gecontroleerd en onderhouden?

 • Zijn er voldoende BHV’ers aanwezig?

 • Zijn alle medewerkers voldoende opgeleid / geïnstrueerd zodat zij weten wat ze in geval van een calamiteit moeten doen?

 • Zijn medewerkers voldoende getraind in het gebruik van kleine blusmiddelen, zoals blusdekens, brandblussers en brandslanghaspels?

 • Weet u of er niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn? En zo ja, weet u waar zij zich bevinden?

Naast een goede veiligheidsorganisatie zijn er ook diverse technische voorzieningen die kunnen worden ingezet om de brandveiligheid van hotels te verhogen. Afhankelijk van de situatie zijn sommige van deze voorzieningen zelfs verplicht.

​​​​​​Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie helpt om een beginnende brand tijdig te signaleren en te melden. Vanuit het Bouwbesluit is voor hotels in veruit de meeste gevallen een brandmeldinstallatie met volledige bewaking vereist. Dit houdt in dat alle ruimtes voorzien moeten zijn van automatische melders en dat er op de gangen handbrandmelders aanwezig moeten zijn. Het is daarbij zaak om de componenten van de brandmeldinstallatie regelmatig op hun juiste werking te laten controleren. U kunt hier het best een erkend onderhoudsbedrijf voor inschakelen.

Ontruimingsalarmering

Ten behoeve van de vluchtveiligheid is het daarnaast belangrijk dat er een ontruimingsinstallatie aanwezig is met voldoende volume en bereik. Het ontruimingsalarm moet namelijk in alle ruimten voor iedereen goed hoorbaar zijn. Zeker voor hotels kan een brandalarm goed worden ondersteund met gesproken instructies in meerdere talen. Zo weten ook buitenlandse gasten snel waar ze naartoe moeten.

Rookvrij trappenhuis

Bij brand vormt giftige rook het grootste gevaar voor de gezondheid. Een zo veel mogelijk rookvrije vluchtroute is daarom enorm belangrijk. De vluchtroute vanaf een verdieping voert in veel gevallen door een trappenhuis. Voor hotels met veel verdiepingen is het daarom aan te raden om door middel van rooksluizen in de gangen of een overdruk installatie een rookvrij trappenhuis te creëren. Dit verbetert de vluchtveiligheid en vermindert de kans op slachtoffers.

Verleng de vluchttijd

Een andere methode om de beschikbare vluchttijd te verlengen is door een automatische blusinstallatie aan te brengen. Hier zijn onder meer een sprinkler- of watermist installatie geschikte oplossingen voor. Deze systemen treden bij brand automatisch in werking en houden de brand onder controle. Daarnaast beperken ze de stralingswarmte, waardoor de aanwezige mensen langer de tijd krijgen om te vluchten.

 

Wilt u zeker weten dat u aan alle aspecten hebt gedacht omtrent vluchtveiligheid? Download dan onze handige checklist!