Technisch Beheer & Onderhoud | Unica

Technisch Beheer & Onderhoud

Technisch Beheer & Onderhoud

Een brandveiligheidsinstallatie moet goed functioneren op het moment dat het er op aankomt. Om ervoor te zorgen de installatie altijd in topconditie verkeerd, is een gedegen beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie en de blusinstallatie van groot belang. Dit wettelijk verplichte beheer en onderhoud moet gebeuren op basis van het bouwbesluit en het onderhoudsvoorschrift TB80. Unica Fire Safety ontzorgt organisaties hierin. Hoe we dit doen en waarom dit belangrijk is leggen we uit in onderstaande video. 

 

Beheer en jaarlijks onderhoud

Installatie-eigenaren zijn eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun brandveiligheidsinstallaties. Het beheer van deze installatie bestaat uit het tweewekelijks testen van de sprinklerinstallatie het maandelijks testen van de brandmeldinstallatie.

Bij het tweewekelijks testen gaat het voornamelijk om de sprinklerinstallatie. Hierbij wordt er gekeken naar de watervoorziening en de pompcapaciteit om te zien of het blussysteem nog naar behoren functioneert. Daarnaast moeten ook de alarmkleppen van de sprinklerinstallatie worden getest op signalering en melding van brand- en storingsmeldingen. Eventuele defecten worden hierdoor vroeg geconstateerd en kunnen direct worden verholpen.

Bij de maandelijkse beheertaken van de brandmeldinstallatie betreft het een visuele controle van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen. Het aanstellen van een beheerder voor deze installaties is verplicht. Veel organisatie willen dit beheer graag uitbesteden waarbij Unica Fire Safety haar klanten als erkend onderhoudsbedrijf de mogelijkheid biedt om deze werkzaamheden op te nemen in het onderhoudscontract.

Naast het beheer van de installatie is het belangrijk om ervoor zorgen dat de volledige installatie voldoet aan de eisen van de jaarlijkse keuring conform de TB80.  Unica Fire Safety helpt klanten bij het uitvoeren van de wettelijk verplichte jaarlijkse onderhoudstaken. Daarnaast ondersteunen we in het aansturen en begeleiden van de keuringsinstantie. Op deze manier helpen we onze klanten aan het benodigde keuringscertificaat. 

Lees meer over jaarlijks onderhoud
Meer weten over wat er allemaal komt kijken bij het jaarlijks onderhoud en de keuring? Je leest het hier.

Meer-jaarlijks onderhoud

Naast de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden om het keuringscertificaat te kunnen ontvangen, is het ook wettelijk verplicht om bepaalde componenten te voorzien van meer-jaarlijks onderhoud. Hierbij gaat het om onderhoud dat één keer in de 5, 10 of 15 jaar moet worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het controleren en onderhouden van het waterreservoir of de conditie van het leidingwerk van uw sprinklerinstallatie. Eventuele onderhoudswerkzaamheden kunnen veel impact hebben op de inbedrijfstelling van uw brandveiligheidssysteem en uw bedrijfsprocessen. Vanuit Unica Fire Safety kan er dankzij de integrale dienstverlening een gepaste oplossing geboden worden en voorzien wij organisaties van advies op maat. 

Lees meer over het meer-jaarlijks onderhoud
Benieuwd wat er allemaal onder het meer-jaarlijks onderhoud valt? Je leest het hier.

Onderhoud op maat

Elke organisatie heeft zijn eigen behoeften op het gebied van brandbeveiligingsonderhoud. Naast de wettelijke verplichting tot jaarlijks onderhoud kunnen extra inspecties nodig zijn om te voldoen aan de zorgplicht. Het kan ook zijn dat er inzicht nodig is in de total cost of ownership (TCO) van een veiligheidsorganisatie. Een deel van de onderhoudswerkzaamheden kan zelf uitgevoerd worden, maar deze werkzaamheden kunnen ook door Unica Fire Safety worden verzorgd zodat u zich kunt focussen op uw bedrijfsprocessen.

Om tegemoet te komen aan de specifieke wensen en risicobereidheid van organisaties kan er bij Unica Fire Safety gekozen worden uit drie onderhoudsniveaus: