Jaarlijks onderhoud | Unica

Jaarlijks onderhoud

Jaarlijks onderhoud

Om ervoor te zorgen dat de brandmeld- en blusinstallaties in een gebouw goed blijven functioneren is er naast periodiek beheer ook jaarlijks onderhoud nodig. Om aan te tonen dat deze installaties goed functioneren en het gebouw brandveilig is moet deze voldoen aan de eisen van het inspectiecertificaat. Unica Fire Safety helpt installatie-eigenaren bij behalen van dit certificaat door jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en eventuele afkeurpunten uit de inspectie te corrigeren. 

Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden

De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden hebben betrekking op de sprinklerinstallatie, de brandmeldinstallatie. Voor het onderhoud de sprinklerinstallatie wordt de functionaliteit van de alarmkleppen en terugslagkleppen getest op signalering en doormelding bij brand of storing. Daarnaast wordt er een capaciteitstest op de sprinklerpomp uitgevoerd en wordt de watervoorziening gecontroleerd. Alle onderdelen van de sprinklerinstallatie worden vervolgens nagelopen om ervoor te zorgen in geval van calamiteiten de installatie optimaal functioneert. 

Voor de brandmeldinstallatie geldt dat er onderhoud wordt gepleegd aan alle melders die op het systeem zijn aangesloten (bijv. rook- of vlammenmelders). Daarnaast worden alle sturingen die volgen uit het brandmeldsysteem getest. Denk hierbij het inschakelen van branddeuren of het in werking stellen van de luchtbehandeling.

Jaarlijkse inspectie

Dankzij dit jaarlijks onderhoud zorgen we ervoor dat de installatie in goede staat verkeerd bij aanvang van de jaarlijkse inspectie. Eenmaal per jaar zal een inspecteur van de keurende instantie de sprinkler- en/of brandmeldinstallatie controleren  Tijdens deze inspectie zal Unica Fire Safety ondersteunen bij het aansturen en begeleiden van de inspectie instantie. Mochten er uit de inspectie toch nog afkeurpunten naar voren komen, kunnen deze op korte termijn verholpen worden. Hierdoor kan na een her-inspectie het inspectiecertificaat alsnog in ontvangst worden genomen. 

Neem vrijblijvend contact op!
Meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van jaarlijks onderhoud m.b.t. van uw brandveiligheidsinstallatie? Klik hier om contact op te nemen met één van onze specialisten.