Blusinstallaties: de verschillende soorten op een rij

Blusinstallaties: de verschillende soorten op een rij

Een blussysteem draagt bij aan de continuïteit van bedrijfsvoeringen en beschermt medewerkers en kostbare bezittingen tegen brandschade. Omdat niet iedere brand hetzelfde is, vereist iedere type brand een andere manier van blussen. In dit artikel leggen we uit welke standaard blussystemen Unica Fire Safety aanbiedt, hoe ze werken en waar ze worden toegepast. 

Houd brand onder controle met een sprinklerinstallatie

Bedrijfsbranden zorgen voor veel schade. Naast directe brandschade gaat een bedrijfsbrand vrijwel altijd gepaard met indirecte schade, zoals verlies van marktaandeel en imagoschade. Hierdoor is het belangrijk om een beginnende brand direct onder controle te krijgen. Een sprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem dat een beginnende brand effectief bestrijdt. De sprinklerinstallatie bestaat uit een sprinklerpomp, sprinklerkoppen, sprinklerleidingen, alarmkleppen en een watervoorziening. 

De werking van een sprinklerinstallatie

De sprinklers reageren op de hitte van de brand, waardoor er pas geblust wordt als de omgevingstemperatuur te hoog is. Bij een brand knapt het glas in de sprinklerkop of bezwijkt de smeltzekering, waardoor het water begint te stromen. Op deze manier wordt een brand onder controle gebracht. 

De voordelen: reactiesnelheid en bluscapaciteit

Grote voordelen van een sprinklerinstallatie zijn de reactiesnelheid en grote bluscapaciteit. Daarom zien we dit systeem vaak terugkomen op drukbezochte plekken zoals luchthavens en kantoren. Een sprinklerinstallatie is veelzijdig en kent veel uitvoeringen. Daarom is dit type blussysteem in vrijwel ieder gebouwtype toe te passen.

Toepassingsmogelijkheden inzet sprinklerinstallatie

Er zijn in de basis twee soorten sprinklerinstallaties, namelijk een droog- en een nat sprinklersysteem. Een nat systeem zet de leidingen continu onder druk met water, zodat er bij activering direct gesproeid kan worden. Bij een droog systeem zijn de leidingen met perslucht of stikstof gevuld. Zodra een sprinklerkop geactiveerd wordt gaat de hoofdklep open, vult het systeem zich met water en wordt de blussing in gang gezet.

Sprinklerinstallatie

Minder waterverbruik met een watermistinstallatie

Een watermistinstallatie is een alternatief van de klassieke sprinklerinstallatie. Qua werking is het belangrijkste verschil tussen beide systemen dat een watermist installatie bij een veel hogere druk werkt. Ter vergelijking: de werkdruk van een sprinklerinstallatie bedraagt gemiddeld zo’n 6 tot 10 bar. De systeemdruk bij een watermist installatie bedraagt ca. 30 bar voor lage druk en maar liefst 100 bar voor hoge druk watermist. Door deze hogere druk heeft watermist een ander bluseffect. Een watermistinstallatie bestaat uit een pompsysteem, noodvoorziening, alarmkleppen, netwerk van dunne leidingen en de sproeikoppen genaamd nozzles.

De werking van een watermistinstallatie

Bij een brand bezwijken de glazen bulbjes van de nozzles en wordt de watermistpomp automatisch geactiveerd. Het systeem verspreidt vervolgens een waternevel van minuscule waterdruppeltjes die zuurstof bij de brand verdrijven en voor veel verkoeling zorgen. 

De voordelen: verlengde vluchttijd en de toepassingsmogelijkheden

Door het grote verkoelende vermogen kan de vluchttijd aanzienlijk worden verlengd. Daardoor wordt dit blussysteem vaak toegepast op plekken waar niet zelfredzame mensen aanwezig zijn zoals, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en schoolgebouwen. 

Watermistinstallatie

Bescherming materiële schade door een blusgasinstallatie 

Een blusgasinstallatie is een automatisch blussysteem dat wordt ingezet om een beginnende brand te beheersen, dan wel te blussen. In tegenstelling tot een sprinklerinstallatie of watermist, maakt een blusgassysteem geen gebruik van water om een brand te bestrijden. Door een ruimte met een bepaalde soort blusgas te vullen zorgt de installatie er voor dat zuurstof uit de ruimte wordt verdrongen en de brand wordt gedoofd. Materiële schade blijft hierdoor beperkt. 

De werking van een blusgasinstallatie

Bij branddetectie wordt de ruimte gevuld met blusgas totdat het zuurstofniveau helemaal gedaald is. Vanwege de ingebouwde vertraagde activatie hebben de eventueel in de ruimte aanwezige mensen voldoende tijd om de ruimte te verlaten, voordat de blussing begint.

De voordelen: effectieve blussing en minimalisering corrosie

Door de inzet van blusgas, wordt de brand snel geblust, zonder dat alle aanwezige objecten in de ruimte worden aangetast. Een bijkomend voordeel is dat de meeste blusgassen niet corrosief zijn en extra geleiden, waardoor bedrijfsprocessen, na een brand, snel hervat kunnen worden. 

Toepassingsmogelijkheden inzet blusgasinstallatie

Dit systeem wordt daarom toegepast in ruimten waar zich veel kostbare apparatuur of data bevindt, zoals datacenters, serverruimten, archieven en machinekamers van schepen.

Blusgasintallatie

Onderbreking van een kettingreactie door middel van blusaerosol

In veel gebouwen zijn technische ruimten vaak niet beveiligd tegen brandbeveilingsinstallaties, terwijl risico op kortsluiting en defecten aanwezig zijn. Een blussysteem met blusaerosol heeft een brand blokkerende werking. Door middel van een chemische reactie kan een vonk niet uitmonden in een brand.

De werking van blusaerosol

Door het onderbreken van de kettingreactie wordt een beginnende brand direct in de kiem gesmoord. Na activering verspreiden zeer kleine aerosol deeltjes zich in de lucht. Deze verbinden zich met elkaar, waardoor de brand-driehoek wordt onderbroken en ook geen nieuwe verbindingen tot stand kunnen komen. 

De voordelen: bronblussing en onttrekking zuurstof 

Door de inzet van blusaerosol wordt de brand direct in de bron aangepakt, waardoor het niet uit kan monden tot een brand. Bijkomende voordelen is dat het geen zuurstof onttrekt en het blusmiddel een lange beschermingstijd van een half uur tot anderhalf uur bedraagt. 

Toepassingsmogelijkheden inzet blusaerosol

Een blusaerosolinstallatie wordt vaak gebruikt in kleine technische ruimten zoals serverruimten, patchkasten, machines, accuruimten en schakelkasten. 

Installatie met Blusaerosol

Unica Fire Safety biedt maatwerkoplossingen voor elk bedrijf. Benieuwd welk blussysteem bij u past? We informeren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.