Blusaerosol

Blusaerosol

In veel gebouwen zijn onbemande besloten (technische) ruimtes aanwezig die meestal niet met een brandbeveiligingsinstallatie beveiligd worden. Voorbeelden daarvan zijn meterkasten, schakelkasten, verdeelkasten en ruimten met liftapparatuur. Vanuit de wetgeving is het aanbrengen van een automatische blusinstallatie in deze ruimten niet verplicht, waardoor ze in de praktijk vaak onbeveiligd blijven. Een groot deel van de bedrijfsbranden ontstaat echter juist in dit soort ruimten, vaak door kortsluiting of defecten in apparatuur.

Onbestreden kan een beginnende brand zich snel ontwikkelen en uitbreiden, met mogelijk grote schade als gevolg. Het is daarom van belang om een beginnende brand direct in de kiem smoren. Door een brand geen kans te geven om zich te ontwikkelen kan de brandschade flink worden beperkt. Blusaerosol is een blusmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor een snelle en effectieve brandbestrijding bij de bron.
 

Wat is blusaerosol?

Een brand heeft om te ontstaan en in stand te blijven brandstof, zuurstof en hitte nodig. Deze 3 elementen vormen de zogeheten branddriehoek. Veel blusmiddelen richten zich op het uitschakelen of wegnemen van één van deze elementen, door bijvoorbeeld zuurstof te verdrijven of hitte te absorberen. Blusaerosol richt zich op het vierde element: de kettingreactie die de brand in stand houdt.

Het blussend vermogen van blusaerosol ligt in het onderbreken van deze kettingreactie. Om die reden is blusaerosol geschikt voor het blussen van verschillende typen branden, zoals vaste stoffen, vloeistoffen, gas branden en elektrisch geïnitieerde branden.

Goedkeuringen

Stat-X blusunits zijn voor brandklassen A / B / C getest en goedgekeurd volgens de NFPA 2010-2015, UL 2775 en NEN-ISO 15779 voorschriften.
 

Hoe werkt het?

De Stat-X blusunit is een dubbelwandige hermetisch afgesloten RVS behuizing. Hierin bevindt het aerosol blusmiddel zich als vaste stof. Bij activering van de blusunit wordt het blusmiddel door een exotherme reactie omgezet naar gasvormig. Door de warmte van de brand splitst het blusmiddel zich en komt er een grote hoeveelheid K-radicalen vrij. Deze K-radicalen reageren met de vrije radicalen die bij de brand vrijkomen. Door de vrije radicalen te stabiliseren tot moleculen wordt de kettingreactie van de brand onderbroken en dooft het vuur.
 

Stat-X blusaerosol van Unica

Unica levert Stat-X blusaerosol units voor objectbeveiliging in verschillende formaten, variërend van 30 gram tot 2500 gram blusstof. De Stat-X blusunits kunnen zowel thermisch (T) als elektrisch (E) worden geactiveerd. De T-uitvoering is een zelfstandig werkende blusunit met een eigen detectie-mechanisme. De E-uitvoering wordt elektrisch geactiveerd door middel van een activeringsknop of kan door een brandmeldsysteem worden aangestuurd. Hierdoor is Stat-X blusaerosol ook met vrijwel alle branddetectiesystemen te combineren.

 

 

Neem contact op met onze specialisten