Blusgas Brandbeveiliging | Bescherm Kostbare Apparatuur | Unica

Blusgas

Blusgas

Bescherm kostbare apparatuur of data met een blusgasinstallatie

De gevolgen van brand kunnen voor een organisatie zeer ernstig zijn en grote kosten met zich meebrengen. Ruimten en objecten die voor een organisatie zeer belangrijk zijn, kunnen optimaal beveiligd worden door een blusgas systeem te installeren. Dit systeem wordt toegepast in ruimten waar zich veel kostbare apparatuur of data bevindt, zoals datacenters, serverruimten, archieven en machinekamers van schepen.
 

Hoe werkt een blusgassysteem?

De werking van inert blusgas is gebaseerd op het wegnemen van zuurstof waardoor het vuur dooft. Bij detectie van brand wordt de blusgasinstallatie automatisch in werking gezet. De ruimte wordt met blusgas gevuld tot het zuurstofniveau dusdanig is gedaald dat de brand geen stand meer houdt. Vanwege de ingebouwde vertraagde activatie hebben de eventueel in de ruimte aanwezige mensen voldoende tijd om de ruimte te verlaten voordat de blussing begint.

Er zijn blusgas systemen met chemische gassen, zoals FM200 en NOVEC 1230. Omdat chemische gassen ingrijpen in de verbrandingsketen, is er weinig gas nodig om de brand onder controle te krijgen. Daardoor is er minder opslag van gasflessen nodig en kan volstaan worden met eenvoudiger leidingwerk.

Unica Fire Safety biedt ook blusgas systemen aan die gebruik maken van blusgassen die uit natuurlijke gassen bestaan, zoals stikstof, argon en CO2. Deze gassen komen van nature voor in de atmosfeer en zijn hierdoor milieuvriendelijker dan de chemische blusgassen.

Neem contact met ons op