Blusgas

 

Bescherm kostbare apparatuur of data met een blusgasinstallatie

De gevolgen van brand kunnen voor een organisatie zeer ernstig zijn en grote kosten met zich meebrengen. Ruimten en objecten die voor een organisatie zeer belangrijk zijn, kunnen optimaal beveiligd worden door een blusgassysteem te installeren. Dit systeem wordt toegepast in ruimten waar zich veel kostbare apparatuur of data bevindt, zoals datacenters, serverruimten, archieven en machinekamers van schepen.
 

Hoe werkt een blusgassysteem?

De werking van een inert blusgassysteem is gebaseerd op het wegnemen van zuurstof waardoor het vuur dooft. Bij detectie van brand wordt de blusgasinstallatie automatisch in werking gezet. De ruimte vult zich met blusgas tot het zuurstofniveau dusdanig is gedaald dat de brand geen stand meer houdt. Vanwege de ingebouwde vertraagde activatie hebben de eventueel in de ruimte aanwezige mensen voldoende tijd om de ruimte te verlaten voordat de blussing begint.

Er zijn blusgassystemen met chemische gassen, zoals FM200 en NOVEC 1230. Omdat chemische gassen ingrijpen in de verbrandingsketen, is er weinig gas nodig om de brand onder controle te krijgen. Daardoor is er minder opslag van gasflessen nodig en kan volstaan worden met eenvoudiger leidingwerk.

Naast chemische blusgassen biedt Unica Fire Safety ook blusgasinstallaties met milieuvriendelijke blusgassen aan, zoals stikstof, argon en CO2.
 

Neem contact met ons op