Industrie & Techniek

Brandveiligheid is in de industrie en techniek een hoge prioriteit. Om tot een passend brandbeveiligingsconcept te komen is het belangrijk om eerst het productieproces goed te doorgronden. Door het productieproces volledig mee te nemen in de conceptvorming en de planning kan Unica Fire Safety de brandveiligheid op de productielocatie of fabriek optimaliseren. Brand is niet altijd te voorkomen, maar de oplossingen van Unica Fire Safety kunnen de brand snel detecteren, blussen en onder controle houden. Bijvoorbeeld met behulp van brandmeldinstallaties, ESFR sprinklerinstallaties en watermist. Hierdoor wordt verspreiding voorkomen, kan de evacuatie van medewerkers veilig plaatsvinden en wordt het productieproces zoveel mogelijk beschermd. De specialisten van Unica Fire Safety kunnen een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden.

 

Download
Unica Fire Safety - Segment Industrie - Brochure