Brandbeveiliging voor Winkel, Groothandel en Retail | Unica

Retail & Handel

Retail & Handel

Voor bedrijven in het segment retail & handel is een goede brandbeveiliging belangrijk om de inventaris te beschermen en de veiligheid van personeel en bezoekers te waarborgen. Veel ondernemers onderschatten de risico's van brand. Naast de directe schade brengt een bedrijfsbrand vaak ook grote indirecte schade met zich mee, doordat de bedrijfsvoering tijdelijk stil komt te liggen. Voorzieningen op het gebied van brandveiligheid dragen er aan bij dat de brandschade beperkt blijft, waardoor de bedrijfsvoering na een brand snel weer kan worden hervat. Zo beschermt u de continuïteit van uw bedrijf.

Unica Fire Safety levert een compleet pakket aan oplossingen die de veiligheid voor medewerkers en klanten vergroten en (winkel)panden tegen de schadelijke gevolgen van brand beschermen. Branddetectie en een goede vluchtroute signalering zijn van belang voor de tijdige detectie van de brand, de doormelding naar de brandweer en een snelle evacuatie. Daarnaast worden kleine blusmiddelen en automatische brandveiligheidsinstallaties ingezet om de brand te blussen of onder controle te houden tot de brandweer arriveert. Het gebouw, de aanwezige mensen en de inventaris blijven zo beschermd tegen de risico's van brand.

 

Win advies in bij onze experts