Retail & Handel

In de retail en handel is het waarborgen van de veiligheid van zowel personeel als bezoekers ook van groot belang. Op het gebied van brandbeveiliging biedt Unica Fire Safety een compleet pakket oplossingen die de veiligheid van medewerkers en klanten vergroten en (winkel)panden beschermen. Branddetectie en een goede vluchtroute signalering zijn van belang voor de detectie van de brand, de doormelding aan de brandweer en een snelle evacuatie. Dat geldt ook voor kleine blusmiddelen en een automatische brandveiligheidsinstallatie die zorgen voor het blussen en onder controle brengen van de brand tot de brandweer arriveert. Het gebouw, de bezoekers, het personeel en de inventaris blijven zo beschermd tegen brand. De specialisten van Unica Fire Safety leveren een passend advies en kunnen een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden.