Retail & Handel

In de retail en handel is het waarborgen van de veiligheid van personeel als bezoekers van groot belang. Op het gebied van brandbeveiliging biedt Unica Fire Safety een compleet pakket aan oplossingen die de veiligheid van medewerkers en klanten vergroten en (winkel)panden beschermen.

Branddetectie en een goede vluchtroute signalering zijn van belang voor de tijdige detectie van de brand, de doormelding naar de brandweer en een snelle evacuatie. Daarnaast worden kleine blusmiddelen en automatische brandveiligheidsinstallaties ingezet om de brand te blussen of onder controle te houden tot de brandweer arriveert. Het gebouw, de aanwezige mensen en de inventaris blijven zo beschermd tegen brand.

De specialisten van Unica Fire Safety leveren een passend advies en kunnen een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden.