Bescherm Cultureel Erfgoed en Bezoekers Tegen Brand | Unica

Sport, Cultuur & Hospitality

Sport, Cultuur & Hospitality

Bestaande bouw

In de wetgeving is opgenomen dat de eigenaar van een gebouw een zorgplicht heeft voor alle in het gebouw aanwezige personen. Musea, hotels, stadions en sportcentra zijn voorbeelden van gebouwen waar veel bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Het is daarom van belang om de gebruikers van een gebouw snel te waarschuwen bij een calamiteit zoals brand. Dit is extra belangrijk dat situaties waar mensen overnachten zoals hotels, omdat mensen 's nachts kunnen worden overvallen door een brand.

Brandveiligheidsmaatregelen helpen brand te tijdig te signaleren en te bestrijden. Afhankelijk van de type gebouw en het gebruik is de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie met ontruimingsalarmering in sommige gevallen verplicht. Deze systemen signaleren en melden een beginnende brand, alarmeren de BHV en brandweer en zorgen voor een snelle ontruiming van het gebouw. Als de brand snel wordt ontdekt kan deze vaak met een draagbare brandblusser of brandslanghaspel worden geblust. Een automatische sprinkler- of watermistinstallatie zorgt voor extra veiligheid door een beginnende brand effectief en lokaal te bestrijden.
 

 

Bekijk onze blussystemen

 

In musea bevinden zich veel kostbaarheden en is het belangrijk om naast de veiligheid van mensen ook de museumcollectie te beschermen. Het voorkomen van ernstige nevenschade, zoals waterschade, is in deze omgeving cruciaal. Een watermistinstallatie kan hier uitkomst bieden. Watermist verbruikt veel minder water bij het bestrijden van een beginnende brand en voorkomt daarmee ernstige waterschade.

Meer over watermist


De specialisten van Unica Fire Safety leveren een passend advies en kunnen een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden. In nauw overleg met de brandweer en verzekeraars zorgt Unica Fire Safety ervoor dat alle systemen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving