Sport, Cultuur & Hospitality

Musea, hotels, stadions en sportcentra zijn voorbeelden van gebouwen waar veel bezoekers tegelijk aanwezig zijn. In de wetgeving is opgenomen dat de eigenaar van een gebouw een zorgplicht heeft voor alle in het gebouw aanwezige personen.

Brandveiligheidsmaatregelen helpen brand te voorkomen en te bestrijden. Ontruimings- en brandmeldinstallaties maken melding van de brand bij de brandweer en zorgen voor een snelle evacuatie bij brand. Een automatische sprinkler- of watermistinstallatie zorgt voor lokale bestrijding van een beginnende brand en kan deze onder controle houden totdat de brandweer arriveert.

In musea bevinden zich veel kostbaarheden en is het belangrijk om naast de veiligheid van mensen ook ernstige waterschade te voorkomen. Een watermistinstallatie kan dan uitkomst bieden. Watermist verbruikt veel minder water bij het bestrijden van een beginnende brand en voorkomt daarmee ernstige waterschade.

In nauw overleg met de brandweer en verzekeraars zorgt Unica Fire Safety ervoor dat alle systemen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De specialisten van Unica Fire Safety leveren een passend advies en kunnen een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden.