Innovaties & duurzame oplossingen

De laatste decennia volgen technologische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo op. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe mogelijkheden en risico's met zich mee, zo ook op het gebied brandveiligheid. Er ontstaan nieuwe technieken die we in kunnen zetten om brand te detecteren en te bestrijden. Aan de andere kant zorgt de enorme toename van de hoeveelheid apparatuur in en om gebouwen voor extra brandrisico's. Een ander thema dat niet meer weg te denken is uit onze huidige maatschappij is duurzaamheid. Dit heeft veel invloed op de manier waarop we met gebouwen en installaties om zullen moeten gaan.

Unica Fire Safety is voorloper op het gebied van duurzaamheid en innovaties op het gebied van brandveiligheid. Met slimme technologische oplossingen kunnen we brandbeveiliging steeds beter, effectiever en duurzamer maken. Dit is een doorlopend proces. Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn er al verschillende mogelijkheden.
 

Afsluiters boven natte alarmkleppen

Het aanbrengen van afsluiters boven natte alarmkleppen is een slimme manier om een sprinklerinstallatie te verduurzamen en het onderhoud aan de natte alarmkleppen te vergemakkelijken. Door een extra afsluiter te plaatsen kan dit deel van de installatie namelijk worden geïsoleerd, waardoor de benodigde onderhoudswerkzaamheden sneller kunnen worden uitgevoerd. Dit beperkt de overlast bij werkzaamheden en levert een besparing op van tijd en kosten voor het jaarlijks onderhoud. Omdat de installatie minder lang buiten bedrijf is wordt een hogere systeembeschikbaarheid gerealiseerd, waar volgens het onderhoudsvoorschrift (TB80) op getoetst gaat worden. Daarnaast worden jaarlijks duizenden liters (drink)water bespaard tijdens onderhoud aan iedere natte alarmklep.
 

Zonecheck

Zonecheck is een slimme flow-switch module waarmee de werking van de stromingsschakelaars op afstand en op een duurzame wijze kan worden getest. Met behulp van Zonecheck kunnen de periodieke testen veel sneller worden uitgevoerd en zonder overlast voor de bedrijfsprocessen. Daarnaast beperkt Zonecheck het risico op corrosievorming, waardoor de levensduur van de installatie wordt verlengd.

Lees meer over Zonecheck

 

Bellcheck

Bellcheck is een toepassing die vergelijkbaar is met Zonecheck. Met behulp van Bellcheck kunnen alarmkleppen op afstand worden getest via een centraal bedienpaneel in de pompkamer of opstelplaats voor de sprinklermeldcentrale. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een op afstand aangestuurde pomp die water via in een omloopleiding rond de alarmklep circuleert. Met Bellcheck kunnen de periodieke testen van de alarmkleppen veel sneller en met minder overlast worden uitgevoerd. Daarnaast kan Bellcheck voor een aanzienlijke waterbesparing zorgen.

Lees meer over Bellcheck
 

Livetap

Tijdens de levensduur van een gebouw kan er het nodige veranderen. Zo kan er een verbouwing of uitbreiding plaatsvinden, of kan zelfs de functie van het gebouw na verloop van tijd veranderen; bijvoorbeeld van kantoor naar kinderdagverblijf. Deze veranderingen kunnen als gevolg hebben dat de sprinklerbeveiliging niet meer aansluit op de nieuwe situatie en dat de installatie aangepast moet worden. Livetap is een tool die het mogelijk maakt 'live' aanpassingen te doen aan in bedrijf zijnde sprinklerinstallaties. Met de Livetap boor kan het leidingwerk onder druk worden aangeboord voor het aanbrengen van o.a. een aftakking of aftappunt. Het grote voordeel dat Livetap biedt is dat de sprinklerinstallatie tijdens de werkzaamheden volledig in bedrijf kan blijven.

Lees meer over Livetap
 

In ontwikkeling: Sprinkler Integrity Test

Op dit moment werken we bij Unica Fire Safety aan een nieuwe dienst, die we de Sprinkler Integrity Test (SIT) noemen. Vanuit de wettelijke voorschriften moeten sprinklers periodiek getest en wellicht zelfs vervangen worden. Normaliter wordt van een labtest gebruik gemaakt. Hierbij wordt gekeken of de sprinklers bij de aanspreektemperatuur geactiveerd worden. De beperking van deze labtest is dat er alleen naar de sprinklerkop zelf wordt gekeken en niet naar de samenhang van het systeem als geheel. Er is hierdoor geen zekerheid dat er ook daadwerkelijk water uit de sprinklers komt in het geval van brand of calamiteit.

De Sprinkler Integrity Test is een zelfontwikkelde testmethode waarmee we het sprinklersysteem als geheel op locatie gaan testen. Met deze test controleren we niet alleen of de sprinklers geactiveerd worden, maar ook of er daadwerkelijk een blussing plaats vindt. De testmethode wordt zo opgezet dat een test in beperkte tijd op locatie kan worden uitgevoerd en dat de overlast zo veel mogelijk beperkt blijft.

Momenteel wordt het prototype verder verbeterd, zodat we in de loop van 2019 met de eerste testen op locatie kunnen starten.

 

"Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor slimme, duurzame oplossingen voor uw situatie? Wij helpen u graag met een passend advies."
 

Win advies in