Livetap

Livetap

Aanpassingen of uitbreidingen

Het kan nodig of gewenst zijn om een sprinklerinstallatie in de gebruiksfase aan te passen of uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn na een renovatie of verbouwing, waardoor de sprinklerbeveiliging niet meer aansluit of de nieuwe situatie. Ook kunnen kleine aanpassingen gewenst zijn omdat ze voordelen opleveren voor de gebruiker. Zoals het aanbrengen van een ventilatiepunt om vastzittende lucht uit de leidingen te kunnen laten ontsnappen.

Om aanpassingen aan de installatie uit te kunnen voeren wordt het leidingwerk normaliter drukloos gemaakt en afgetapt. Vervolgens kan een stuk leiding worden uitgenomen om bijvoorbeeld een ventilatie- of aftappunt aan te brengen. In sommige situaties is het buiten bedrijf stellen van de installatie onwenselijk en neemt het uitvoeren van dit soort aanpassingen veel tijd in beslag. Livetap biedt hier uitkomst.
 

Wat is Livetap?

Livetap is een tool waarmee aanpassingen aan sprinklerinstallaties kunnen worden uitgevoerd, terwijl de installatie gedurende de werkzaamheden volledig in bedrijf blijft. Door middel van de Livetap boor kunnen sprinklerleidingen onder druk worden aangeboord om verschillende aanpassingen te doen.

Met name in situaties waar verstoring van de bedrijfsprocessen moet worden voorkomen levert Livetap een forse tijd- en kostenbesparing op. Bovendien wordt de overlast voor de gebruikers sterk verminderd doordat werkzaamheden sneller uitgevoerd kunnen worden en de sprinklerpomp niet ingeschakeld hoeft te worden om het leidingwerk weer bij te vullen.

De voordelen van Livetap

  • In situaties waar aftappen veel tijd vergt kunnen de werkzaamheden middels Livetap veel sneller worden uitgevoerd
  • Minder verstoring van de bedrijfsprocessen
  • De installatie blijft volledig in bedrijf
  • Geen verspilling van (drink)water
  • Kostbare additieven zoals MIC-guard of anti-vries blijven in het systeem
  • Er wordt geen nieuw, zuurstofrijk water in het systeem gevoerd, wat het risico op corrosievorming vermindert en de levensduur van de installatie bevordert
  • Livetap is geschikt voor alle typen sprinklersystemen (nat, droog, pre-action, deluge)
     

De toepassingen

Livetap heeft verschillende toepassingen:

Afbeelding
Afbeelding

Zonecheck Live

Voor het aanbrengen van Zonecheck op bestaande flow-switches. Ook beschikbaar in een uitvoering voor Bellcheck.

 

No Drain T

Voor het aanbrengen van een aftakking op een in bedrijf zijnde sprinklerinstallatie. De No Drain T kan toegepast worden voor aftakkingen van 2" naar 1" tot 4" naar 3".

Afbeelding
Afbeelding

Kwik Drain

 

Voor het aanbrengen van een aftappunt op een sprinklerleiding. Kwik Drain kan toegepast worden voor een aftap van 2" buis naar 1" aftap tot 6" naar 2".


 

Kwik Vent

 

Voor het aanbrengen van een ontluchtingspunt om gevangen lucht uit het leidingwerk te kunnen ventileren. Beschikbaar voor de buisdiameters 1¼", 1½" en 2". Aanboren van onderaf is ook mogelijk, hier is een dubbele uitvoering voor ontwikkeld.

 

Neem contact op met onze experts