De c-inspectie

De c-inspectie

Iedere installatie heeft een maximale levensduur en is aan slijtage onderhevig, zo ook de geboute waterreservoirs. Na verschillende incidenten in het verleden is de wetgeving rondom het onderhoud en de controle van deze waterreservoirs aangescherpt. Technisch Bulletin 67b is hiervan het resultaat. Hierin wordt geëist dat het waterreservoir om de tien jaar leeg moet zodat er controle en groot onderhoud uitgevoerd kan worden. Deze controle en onderhoudswerkzaamheden kennen we als de c-inspectie.

Tijdens de c-inspectie zal er een beoordeling plaatsvinden van de rapportages en de eventueel genomen correctieve maatregelen van de a- en b-inspectie. Verder bevat de inspectie de volgende werkzaamheden:

Controle van de buitenzijde:

  • Deze omvat dezelfde controlepunten als de a-inspectie

Controle binnenzijde:

  • Leegmaken van de tank

  • Tank van binnen reinigen

  • Visuele controle met rapportage van de tankwand, bitumen, kitvoegen en het verwijderen van silobouten ter controle van corrosie.

  • Herstelwerkzaamheden aan de tank (indien nodig)

  • Coating/liner herstellen (indien nodig)

Een uitgebreide checklist van de controlepunten is terug te lezen in de TB67b.

Doordat de inspectie dusdanig uitgebreid is dat het waterreservoir geleegd zal moeten worden, heeft dit een grote impact op de inbedrijfstelling van de sprinklerinstallatie en de bescherming van het gebouw. Hierdoor zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals het plaatsen van een tijdelijke watervoorziening.

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht dat alle tanks die na 2008 geplaatst zijn worden geïnspecteerd conform het TB67B. Unica Fire Safety kan u, in samenwerking met Boele Fire Protection, ondersteunen bij de vereiste controles van uw wateropslagsysteem volgens deze voorschriften waarbij de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.

Neem vrijblijvend contact op!
Meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van een c-inspectie voor uw waterreservoir? Klik hier om contact op te nemen met één van onze specialisten.