C-inspectie | Unica

C-inspectie

C-inspectie

De C-inspectie van uw watertank houdt uw watervoorziening in optimale staat!

Iedere installatie heeft een maximale levensduur en is aan slijtage onderhevig, zo ook de stalen watertanks. Na verschillende incidenten in het verleden is de wetgeving rondom het onderhoud en de controle van deze waterreservoirs aangescherpt. Eén van de meest belangrijke inspecties is de C-inspectie. Deze inspectie vindt eens in de 10  jaar plaats waarbij de watertank volledig leeg moet, zodat er een grondige controle en groot onderhoud uitgevoerd kan worden. Vanwege de omvang van deze inspectie kan dit een grote impact hebben op de brandveiligheid en bedrijfsprocessen van uw organisatie. Unica Fire Safety ontzorgt organisaties bij het uitvoeren van de C-inspectie. Vanuit het specialisme Fire Pumps & Water Supply en de afdeling Meerjaarlijkse Verplichtingen is Unica Fire Safety in staat de werkzaamheden rondom de C-inspectie volledig in eigen beheer uit te voeren.

De C-inspectie is een grondige en uitgebreide controle van de watertank

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht dat alle tanks die na 2008 geplaatst zijn, worden geïnspecteerd conform het TB67B. Een C-inspectie is hiervan de meest uitgebreide inspectie waarbij alle onderdelen van de tank grondig worden geïnspecteerd. Hierbij worden de rapportages en eventueel genomen correctieve maatregelen van de eerdere A-inspecties en B-inspecties beoordeeld. Daarnaast zal de inspectie zich richten op de inspectiepunten zoals beschreven in Technisch Bulletin 67b. 

Enkele van de belangrijkste zaken tijdens deze controle zijn:

Controle van de buitenzijde:
Deze omvat dezelfde controlepunten als de a-inspectie

Controle binnenzijde:
•    Leegmaken van de tank
•    Tank van binnen reinigen
•    Visuele controle met rapportage van de tankwand, bitumen, kitvoegen en het verwijderen van silobouten ter controle van corrosie.
•    Herstelwerkzaamheden aan de tank (indien nodig)
•    Coating/liner herstellen (indien nodig)

Controle van de watertoevoer:
De controle omvat het verifiëren van de watertoevoer naar de tanks om te waarborgen dat deze voldoet aan de voorgeschreven normen voor brandbestrijdingswatervoorzieningen. Tevens worden de leidingen en kleppen van de sprinklerinstallatie geïnspecteerd om te verzekeren dat ze in optimale staat verkeren en juist zijn geplaatst. Hierbij wordt specifiek gelet op mogelijke corrosie, lekkages en andere mogelijke gebreken.


Documentatie controle:
Tijdens de inspectie wordt ook de documentatie gecontroleerd, zoals tekeningen en certificaten. Dit om er zeker van te zijn dat de installatie in overeenstemming is met de voorschriften en veiligheidsnormen. 


Reiniging en herstelwerkzaamheden: 
Mocht uit de inspectie blijken dat bepaalde onderdelen niet meer in nominale staat verkeren, zullen er direct correctieve maatregelen worden getroffen. Vanuit het specialisme Fire Pumps & Water Supply is Unica Fire Safety in staat om deze werkzaamheden direct en in eigen beheer uit te voeren, zodat de tank snel aan de eisen van een herinspectie voldoet.  Hierbij wordt ook de coating/liner van de tank indien nodig hersteld of vervangen.


Benieuwd waarom een C-inspectie ook voor uw organisatie belangrijk is? We leggen het uit in onderstaand animatievideo!

Unica Fire Safety ontzorgt organisaties bij het uitvoeren van de C-inspectie dankzij een integrale dienstverlening.

Doordat de inspectie dusdanig uitgebreid is dat het waterreservoir geleegd zal moeten worden, heeft dit grote impact op de inbedrijfstelling van de sprinklerinstallatie, en de bescherming van het gebouw. Unica Fire Safety voorziet organisatie van advies op maat en kan desgewenst een ‘Meerjaarlijks Onderhoudsplan’ voor u opstellen zodat u niet voor verassingen komt te staan. Dankzij een integrale dienstverlening door de samenwerking vanuit het specialisme Fire Pumps & Water Supply en de afdeling Meerjaarlijkse Verplichtingen is Unica Fire Safety in staat de volledige inspectie, inclusief bijkomende herstelwerkzaamheden, in eigen beheer uit te voeren. Ook eventueel noodzakelijk aanvullende maatregelen, zoals het plaatsen van een tijdelijke watervoorziening wordt door Unica Fire Safety verzorgt. Hierdoor heeft u altijd één vast aanspreekpunt.  

Onze specialisten vertellen u meer over de C-inspectie

Heeft u vragen over het uitvoeren van een C-inspectie? Of bent u benieuwd welke impact dit heeft op uw organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord!

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.