Onderwijs

In onderwijsgebouwen is sprake van een hoge dichtheid van mensen. Brand kan daardoor grote gevolgen hebben voor de veiligheid van de gebruikers van het gebouw. Het waarborgen van de veiligheid van zowel personeel als leerlingen is van groot belang. Een tijdige en veilige evacuatie is dan ook essentieel voor scholen. Brand kan men helaas niet altijd voorkomen. Wanneer er brand uitbreekt, is het essentieel om deze snel te detecteren en te melden, de evacuatie in gang te zetten en de brandhaard te blussen of onder controle te houden tot de brandweer arriveert.

De oplossingen van Unica Fire Safety zijn geschikt voor tal van onderwijsgebouwen – van basisscholen, ROC’s tot hogescholen en universiteiten. Voor nieuwbouw- of renovatieprojecten in het onderwijs kunnen de specialisten van Unica Fire Safety een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden. Denk daarbij aan brandmeldinstallatie en ontruimingsalarmering, sprinklerinstallaties en watermist. Unica Fire Safety geeft een passend advies, zorgt ervoor dat de systemen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en kan eveneens het volledige beheer en onderhoud van de installaties verzorgen. Onderwijsinstellingen vergroten daarmee de brandveiligheid van leerlingen en het onderwijspersoneel – voor nu en voor de toekomst.