Sprinkler PreScan

Doet de sprinklerinstallatie het nog?

Ondanks regelmatig onderhoud aan de brandblusinstallatie kan er iets misgaan, zonder dat het gelijk zichtbaar is. De leidingen van een blusinstallatie kunnen bijvoorbeeld lekken, blokkeren of corroderen. Als er dan brand uitbreekt, kan het systeem uitvallen en niet de gewenste bescherming bieden. Dit soort scenario’s moeten voorkomen worden!

Met behulp van de Sprinkler PreScan kan in kaart worden gebracht hoe uw installatie ervoor staat. Om de werking van de blusinstallatie in gebouwen te garanderen, voert Unica Fire Safety periodiek in een cyclus van 5 jaar preventief onderzoek uit. Unica onderzoekt het leidingwerk van watervoerende blusinstallaties zoals sprinkler- of watermistsystemen. Tijdens de PreScan wordt de staat van de installatie onderzocht en kunnen eventuele problemen vroegtijdig aan het licht komen. Op basis van de bevindingen wordt indien nodig een passende oplossing voorgesteld om problemen te verhelpen en de installatie weer in topconditie te brengen.

Wat houdt het Sprinkler PreScan onderzoek in?

Tijdens het onderzoek nemen we verschillende watermonsters voor controle op de aanwezigheid van bacteriën die microbiologische corrosie veroorzaken. Daarnaast bekijken we met een endoscopische camera de binnenkant van de leidingen van de blusinstallatie en leggen we beeldmateriaal vast om de staat van het leidingwerk te onderzoeken. Aan de hand van deze bevindingen maken we een rapportage en stellen we bij problemen een passende oplossing voor met een bijbehorend plan van aanpak. Daarmee kan direct actie ondernomen worden om de installatie weer optimaal te laten functioneren.

In onderstaande video laten we zien hoe het Sprinkler PreScan onderzoek in z'n werk gaat.

Unica adviseert een periodieke Sprinkler PreScan in een cyclus van 5 jaar om de installatie in topconditie te houden. Bij Unica Fire Safety kunt u een abonnement afsluiten voor de Sprinkler PreScan dienst. Wij zorgen ervoor dat uw installatie in goede staat blijft en de brandveiligheid in uw gebouw gewaarborgd blijft.
 

Download
Unica Fire Safety - Sprinkler PreScan - Brochure